50jaar‘Dit jaar, om precies te zijn op 7 juni 2023, is het 50 jaar geleden dat de (Geref.) Kerkenraad een Werkgroep Leerhuis instelde. Inmiddels is dit instituut niet meer weg te denken binnen kerkelijk Ermelo. Begonnen als werkgroep om de toerustingsvormen in de gemeente te inventariseren, te propageren en uit te breiden is het uitgegroeid tot een interkerkelijke samenwerking die jaarlijks veel deelnemers trekt.’ (citaat uit Antenne nr.14, van 17 maart jl.) Zo begon onze archivaris, Louis Godschalk, zijn zevendelige serie over ’50 jaar Leerhuis’. Hij deed nauwkeurig onderzoek en beschreef heel navolgbaar een kerkelijke ontwikkeling die vanaf de 70-er jaren in heel Nederland plaatsvond, en waarin onze Kerkenraad en gemeente bepaald niet achteraan liepen. Prachtig, Louis, we zijn je er heel dankbaar voor!

Bij deze Antenne heeft u het programmaboekje 2023-2024 van Leerhuis Ermelo (als het goed is) ook ontvangen. Een jubileumuitgave dus! We zijn als werkgroep, als u ons stuk voor stuk in de ogen zou kijken, eigenlijk apetrots en vooral heel dankbaar dat we u dit kunnen bezorgen!
We gaan in het komende seizoen op meerdere momenten met vreugde stilstaan bij ons jubileum, u heeft dat wellicht al gezien. Maar vooral de eerste avond, de openingsavond op 20 september, mag dé feestavond genoemd worden! We hopen dat echt iedereen die in de afgelopen jaren ooit een Leerhuisavond meemaakte, dan nóg eens van de partij is… we rollen de loper voor u uit! Het wordt een avond met inhoud én met jolijt, met James Kennedy én Marten Kamminga, met iets lekkers én iets gezelligs, met gasten én vooral veel ‘vaste’ Leerhuisgangers…
50 jaar… we zeggen dat wel eens tegen een gouden bruidspaar: Weet u nog, toen? Weet u nog hoe u begonnen bent, met welke dromen en idealen? Had u ooit kunnen bedenken wat u allemaal zou meemaken?

Wel, zoiets kunnen we bij ons jubileum dit jaar ons ook afvragen. Wat begon als een gereformeerd initiatief is vandaag de dag uitgegroeid tot een brede kerkelijke samenwerking in Ermelo. In de loop van de jaren hebben eerst de Zendingskerk en de R.K. Goede Herderkerk zich aangesloten, in de laatste tien jaar is ook samenwerking en sinds 2022 een volledig samengaan met de hervormde Commissie Vorming & Toerusting tot stand gekomen. Tegelijk, wat in bovenstaand citaat als bedoeling geformuleerd staat: ‘om toerustingsvormen te inventariseren, te propageren en uit te breiden’, is inhoudelijk eigenlijk nog steeds hetzelfde. We mogen daarom tegenwoordig formuleren: ‘Leerhuis Ermelo is het samenwerkingsverband voor leer- en toerustingswerk van de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en de Rooms-Katholieke Goede Herderkerk.’

We hebben prof. James Kennedy – u ‘kent’ hem vast wel, als columnist van Trouw, vanuit zijn vakgebied als historicus – uitgenodigd om ‘die vraag aan dat gouden bruidspaar’ van hierboven op te pakken, oftewel, de 50 jaar van ons bestaan als Leerhuis te duiden, in relatie tot kerkelijke, maatschappelijke, politieke en wereldlijke ontwikkelingen in diezelfde tijd. Wat is er in al die jaren niet gebeurd? Hoe hebben wij dat beleefd? Hoe staan we er vandaag in? En hoe kijken we naar de nabije en verdere toekomst? Ik denk dat deze vragen meer oproepen dan op één avond aan de orde kan komen… maar we hebben dan ook een heel jaar – er zijn meer bijeenkomsten om op 50 jaar terug te kijken.
Er zou over het komende jubileumjaar nog veel meer te schrijven zijn. Om uw nieuwsgierigheid te wekken, om u lekker te maken, om u alvast voorpret en bezette avonden in uw agenda te bezorgen, om u van harte uit te nodigen… het bezorgde programmaboekje eerst maar eens door te lezen, het vooral bij het oud papier weg te houden, het op uw leestafel minstens een half jaar te bewaren en, als u er zin in krijgt, u gauw op te geven! We hopen u zeker de eerste avond, maar ook bij veel volgende activiteiten te mogen begroeten! Weet u welkom!
Namens Leerhuis Ermelo, Nelle-Mieke Drop

PS. Voor de digitale Antenne-abonnees en voor andere belangstellenden: De Leerhuisboekjes liggen ook in beide kerken en zijn op het kerkelijk bureau af te halen.

Dagelijks woord

Website door Inxpact