Een vrije middag in de pastorie. De (digitale) radio staat aan, op een van de christelijke zenders.
Uit de speakers klinkt:

Trust in the Lord with all your heart, 
lean not on your own understanding.
In all of your ways acknowledge Him 
and He will make your path straight.

Don't worry about tomorrow; 
He's got it under control.
Just trust in the Lord with all your heart 
and He will carry you through.

Lord, sometimes it gets so tough 
to keep my eyes on you when things are going rough.
But then I turn my eyes up to the sky 
and I hear your voice, it says to me:

Trust in the Lord with all your heart, 
lean not on your own understanding.
In all of your ways acknowledge Him 
and He will make your path straight.

Don't worry about tomorrow; 
He's got it under control.
Just trust in the Lord with all your heart 
and He will carry you through.

So child do not be weary with the troubles of this world: 
I have overcome!

Het is een liedje van de Amerikaanse band Sixpence None The Richer, uitgebracht in de tijd dat ik nog een kind was. Ik kende het niet en had eerlijk gezegd ook nog nooit van de groep met die aparte naam gehoord, totdat ik Lennart leerde kennen. Het is een van ‘zijn’ liedjes. Dit nummer, op het album The Fatherless and the Widow (vert.: De wezen en de weduwen), gaat al jaren met hem mee. De tekst is vooral gaan spreken rond en na het overlijden van zijn vader in 2008. 

Terwijl het door de woonkamer klinkt, zeg ik: “hè, jouw liedje!”. Ik ‘houd even halt’ en laat de tekst bij me binnenkomen: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg (Spreuken 3: 5 en 6). Maak je geen zorgen voor de dag van morgen (Matteüs 6: 34); Hij heeft het onder controle. Vertrouw op de Heer met heel je hart en Hij zal je er doorheen helpen.” En ook: “Heer, in zware tijden is het soms zo moeilijk om mijn ogen op U gericht te houden. Maar als ik ze opsla naar de hemel, dan hoor ik Uw stem tot me zeggen: “Vertrouw (..). Maak je geen zorgen (..). Laat je niet afmatten door de problemen van deze wereld; Ik heb overwonnen!”.

Een bemoedigende tekst. Ook in deze tijd. Want wat is er veel gaande in onze wereld. De oorlog in Oekraïne die voortduurt, tienduizenden covid-doden in China, het veranderende klimaat, de inflatie en heel wat persoonlijk leed. Houdt het ons in de greep, of laten we ons vasthouden en dragen? Laten we het hoofd hangen, of slaan we onze ogen op naar Hem die ons bij wil staan (Psalm 121)? 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Wat zal het ons brengen? We weten het niet. Maar laten we - kome wat komt - ingaan op de uitnodiging te vertrouwen op Hem die het niet uit de hand loopt. Als christelijke gemeente belijden we dat je niet dieper kunt vallen dan in de handen van God. We zijn kleine mensen en tegelijk hoog geacht. God de Vader buigt zich en zendt Zijn Zoon onder ons (Filippenzen 2: 5-11). Hij ziet ons aan in ontferming en zoekt ons op omdat Hij ons liefheeft. De wetenschap dat deze God het kwaad en lijden heeft overwonnen en voor ons de weg wil banen, kan ons rust geven in een onrustige wereld. 

Laten we steeds weer opnieuw, misschien met vallen en opstaan, ons vertrouwen in Hem stellen. En ondertussen ook het goede doen onder de mensen.
ds. Amanda Spies

Dagelijks woord

  • vrijdag 27 januari 2023 - Romeinen 13:13-14
    Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. -- Romeinen 13:13-14
Website door Inxpact