Voor de eerste keer sinds de coronacrisis is de kerkenraad weer fysiek bij elkaar gekomen. Het was wennen. We zaten in de kerkzaal op ruime afstand van elkaar en moesten communiceren via een microfoon. Tijdens deze vergadering is gesproken over de jaarplannen van de taakgroepen. We mogen komende winter weer mooie activiteiten tegemoet zien. Een belangrijk deel van de avond was ingeruimd om met elkaar te brainstormen over het organiseren van het kerkenwerk.

We willen een actieve, inspirerende en uitnodigende gemeente zijn en blijven. Een gemeente waar iedereen enthousiast is om de taken die er zijn op te pakken. Taken die overzichtelijk zijn, behapbaar, goed te plannen en waar dat kan flexibel in te vullen. Een kleine werkgroep bestaande uit Arjan Schouten, Henk Jansen, Karin Bloemendal en ondergetekende gaan de verkregen opmerkingen uitwerken.

Uiteraard is er teruggekeken op de afgelopen periode waarin we te dealen hebben met het coronavirus. Waardering was er voor het crisisteam en hier en daar een kritische noot. 

Ook het crisisteam is bij elkaar geweest en heeft voor de zomerperiode een aantal besluiten genomen:

 • De PKN heeft het protocol aangepast t.a.v. het zingen tijdens de kerkdiensten. We hebben geconstateerd dat beide gebouwen voldoen aan de gestelde criteria. De ruimte is groot genoeg, er kan in voldoende mate voor, tijdens en na de dienst worden gelucht en geventileerd, we hanteren het inschrijvingsprotocol. Technisch gezien kan er in beide gebouwen dus worden gezongen en zullen dat in de gebruiksplannen opnemen. Omdat bekend is dat niet ieder gemeentelid naar een dienst wil of kan waarin gezongen wordt en we over twee gebouwen beschikken heeft het crisisteam besloten dat in de Immanuelkerk de diensten gehouden worden zoals deze per 1 juli zijn gestart. Geen gemeentezang maar met één of twee zangers achter een scherm.

 • Vanaf 1 augustus zullen in de Maranathakerk ook weer kerkdiensten gehouden worden. Besloten is dat in deze diensten wel gezongen zal worden. Ook voor deze dienst moet men zich vooraf aanmelden via het kerkelijk bureau.

  We willen benadrukken dat beide diensten in beide gebouwen vergelijkbare diensten zijn en blijven. Als gemeentelid heb je echter de keuze naar een dienst te gaan waar je kunt luisteren of naar een dienst te gaan waar je mag zingen. Er blijft ook de mogelijkheid de diensten te volgen via YouTube. Je stemt af voor de Immanuelkerk op bit.ly/immanuelkerk en voor de Maranathakerk op bit.ly/maranathakerk 

 • Bij rouw- en trouwdiensten kan er, omdat we voldoen aan de voorwaarden zoals door de PKN aangegeven, vanaf 12 juli in beide gebouwen gezongen worden als de familie dit wenst en medewerkers bereid zijn hieraan hun bijdrage te leveren.

 • Ook is besloten dat vanaf september alle koren weer kunnen repeteren in de kerkzalen mits zij zich aan de richtlijnen houden van het RIVM: 1,5 meter tussenruimte, zigzaggend opstellen, geen publiek, ontsmetten van de stoelen na afloop.

 • Tot 1 september zijn er geen middagdiensten. Voor de periode daarna neemt het crisisteam eind augustus een besluit.

 • Besloten is dat iedereen weer kan komen vergaderen in de zalen. Binnenkort wordt bekeken hoe de ruimtes optimaal benut kunnen worden. In voorkomende gevallen zullen de vergaderingen van de kerk worden verschoven naar de Maranathakerk. 

 • Kerktaxi zal er niet zijn tot september.

En dan nog dit….

Zondag 30 augustus 15.00 uur zal ds. Jan-Willem Leurgans worden verbonden aan onze gemeente door de leden van ministerie. Naast de genodigden is er ook nog plaats in de kerk voor gemeenteleden. U kunt zich in de week voor 30 augustus inschrijven voor het bijwonen van deze dienst.

We zien er naar uit om Jan-Willem te verwelkomen.

Omdat niet ieder gemeentelid bij de dienst aanwezig kan zijn en we toch iedereen de gelegenheid willen geven om nader kennis met hem en zijn gezin te maken is een kleine werkgroep een Kerkfestival aan het voorbereiden. Deze zal worden gehouden zaterdag 5 september rondom de Maranathakerk. U leest er elders meer over. De kerkenraad nodigt iedereen uit voor deze gezellige middag.

Na bijna 2,5 jaar komt er dan een einde aan de vacaturetijd en ook aan de werkzaamheden van ds. Nelle-Mieke Drop. We zijn dankbaar dat zij al die tijd deze taak heeft mogen en kunnen invullen. Zondag 6 september zal zij tijdens de dienst in de Immanuelkerk afscheid nemen. 

We wensen u allen een hele fijne maar bovenal gezonde zomer!

Hugo Koole, scriba.

Dagelijks woord

 • dinsdag 04 augustus 2020 - Openbaring 3:20-21
  Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. -- Openbaring 3:20-21
Website door Inxpact