Pasen 2022 – Tussen Jeruzalem en Boetsja, Borodjanka

 

 Als wij dit jaar Pasen vieren, dan zeggen wij tot elkaar en tot de wereld,

“de Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!” 

En wat zeggen wij daarmee anders dan:

“De nieuwe schepping is begonnen!”

Die uitroep, ooit in Jeruzalem, golft tot op vandaag over de wereld.

En is een krachtige tegenstem,

Laat me dat uitleggen. 

 

De kerk heeft iets heel unieks.

Zij is de plek waar de verrijzenis wordt geloofd en gevierd. 

De enige plek ter wereld.

De kerk gaat daarmee tegen de stroom in.

 

Bijvoorbeeld tegen: “Hecht je niet aan het leven.”

Hecht je niet, anders worden verlies en dood wel heel pijnlijk. 

Dan zou God zich vergist hebben.

Dat Hij zich gaf in Jezus. Wetend wat gebeuren zou. 

En ook als christen kan je eindeloos en genereus liefhebben.

Want als de geliefde sterft, betekent de verrijzenis dit:

dit is niet een definitief afscheid.

Dankzij de verrijzenis is liefde niet een onverantwoord risico. 

God omhelst het leven mateloos. Tot over de dood heen.

 

En de verrijzenis gaat in tegen een andere populaire opvatting. 

“Ons lichaam sterft, maar onze ziel leeft voort.”

En die “ziel” zou dan de kern zijn. En ons lichaam en aardse leven niet belangrijk.

Helaas denken we in de kerk ook vaak zo. 

Maar dan zou Jezus’ lichamelijke verrijzenis een vergissing zijn.

Jezus’ verrijzenis roept uit: “Ons leven is oneindig waardevol voor God!”

Niets van ons leven gaat verloren. 

Je geest niet, je lichaam niet. Niets niet.

 

“Er bestaat geen god” is een andere stroming.

En dan wordt gewezen op alle onrecht.

“Het ondenkbare is gebeurd in Boetsja” zei iemand.

Wij schallen daar niet overheen. Integendeel.

Maar de verrijzenis gaat daar wel tegenin. 

Juist omdat er een opstanding is, zal de misdadiger niet vrijuit gaan.

Hij zal zich moeten verantwoorden. 

In dit leven voor de aardse rechter.

Of straks voor de veel machtiger Rechter, God. 

Ons leven is kostbaar voor God  en blijft kostbaar.

Nu en straks en tot over de dood van je lichaam heen.

Wie dat leven neemt, begaat groot onrecht.

Jezus’ verrijzenis is de basis voor alle hoop. 

De basis voor alle gerechtigheid ligt in zijn verrijzenis.

 

De kerk is de enige gemeenschap die leeft van Jezus’  verrijzenis.

En daarin is zij uniek. Een baken van hoop voor de wereld.

De plek waar dus ook geoefend wordt. 

Om het vol te houden, tegen de stromingen in. 

Gericht op de Levende, de Opgestane.

Hem mogen we verder en verder leren kennen. 

In woorden (de Bijbel, de evangeliën) en sacrament (doop, de Maaltijd). 

Staand in het lijden zien wij Gods lijden.

Levend uit Zijn verrijzenis, zien wij vooruit naar de  voltooiing 

 

ds. Dick Luijmes

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact