Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland een oproep gedaan om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Als gemeente sluiten wij ons van harte bij deze oproep aan en u zult dan ook de komende drie woensdagen, vanaf woensdag 18 maart, de klokken van de Immanuelkerk en de Maranathakerk horen luiden. Hiermee roepen we als kerken ook op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

wood bell musical instrument church bell carillon tower bell 640785 pxhere.com 730x410

Dagelijks woord

Website door Inxpact