Op de website van de Protestantse Kerk Nederland is 17 november een tekst geplaatst van de scriba, ds. René de Reuver. Een citaat daaruit: "Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet minder als we langs elkaar heen leven in de bubbel van ons eigen gelijk.

Het is en blijft van belang om het gesprek en ook het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met elkaar te voeren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken in plaats van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor het geheel van de samenleving."

In overleg met de overheid (in het CIO) zijn een aantal adviezen opgesteld t.a.v. de corona maatregelen. Deze wijken niet af van hetgeen we al eerder zelf hadden besloten, namelijk:
- houdt 1,5 meter afstand;
- ventileer goed;
- houdt de basisregels in acht (handen wassen, niezen, enz,);
- gebruik van QR code bij binnenkomst (uitgezonderd de kerkdienst);
- mondkapje op bij verplaatsingen;
- koffiedrinken na de kerkdienst kan maar iedereen moet wel afstand bewaren (in de praktijk merken we dat niet        iedereen zich daar aan houdt);
- zalencentrum blijft open voor vergaderingen, maar na 20.00 uur is het buffet gesloten.

Het PKN advies wordt aangevuld met het verzoek ingehouden te zingen. Dat geldt met name voor kleinere kerkruimtes en ruimtes waar niet voldoende wordt geventileerd. Omdat daar bij ons geen sprake van is, kunnen we rustig blijven zingen tijdens de dienst en bij repetities.

Hartelijke groet,
Namens het Moderamen,

Hugo Koole, Scriba Kerkenraad

NB CIO: interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Dagelijks woord

  • zaterdag 27 november 2021 - Openbaring 3:20-21
    Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. -- Openbaring 3:20-21
Website door Inxpact