Zondag 4 september werd ds. Amanda Spies verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Ermelo. In een mooie en inspirerende dienst in de Immanuelkerk werd ds. Amanda Spies van harte verwelkomd. Nu aan de slag en samen op weg, omringd door een kleurrijke gemeente, in de wetenschap dat er altijd Iemand aan haar zijde staat die met haar en met ons meegaat.
Ds. Amanda wordt predikant voor Zeekant.

Dagelijks woord

  • dinsdag 04 oktober 2022 - Lucas 10:21-22
    Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ -- Lucas 10:21-22
Website door Inxpact