Dit jaar zijn er stappen gezet om de gemeente kennis te laten maken met het ‘ontmoetingspastoraat’. Predikanten, ouderlingen en pastoraal werkers zijn anders bezig dan in het verleden. Er proberen te zijn als het nodig is. Dat kan door zo maar langs te komen of op verzoek. Zeker als de antennes in de wijk zodanig zijn dat ‘het omzien naar elkaar’ de gewoonste zaak van de wereld is. Samen de kerk beleven in al haar schakeringen! Dit jaar is het gelukt om in heel korte tijd ongeveer 90 mensen warm te krijgen om Hemelvaart te beleven op het erf van “De Boomen” aan de Oude Nijkerkerweg.

Samen de digitale dienst uit de Immanuelkerk meemaken, terwijl een grote groep kinderen bezig was met knutselwerkje in een aparte ruimte. Wat we ook kennen als de Çlub op zondag. Daarna heel uitgebreid koffiedrinken met deze en gene. Voor de diverse spelletjes was geen tijd, elkaar ontmoeten na corona, daar ging het om. De eenvoudige maaltijd, broodje hamburger, portie poffertjes en een ijsje, gingen er in als koek. De afsluiting met het lied: “Handen heb je om te geven….”. God kom je overal tegen: in het gesprek van mens tot mens, jongens op een springkussen, meisjes op een skelter, ouderen in discussie, er is zo veel! En zo is elke dag een ontmoetingsdag en kom ook weer eens langs op de zondag. Weet dat je welkom bent!

Noteer alvast in de agenda: zondag 11 september startzondag in de openlucht aan de Telgterweg bij de nieuwsgierige koeien achter de dominee. Ook weer zo’n echte ontmoetingsdag.
Kees Koops

Dagelijks woord

  • zaterdag 02 juli 2022 - Job 19:25-27
    Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. -- Job 19:25-27
Website door Inxpact