Vanaf zaterdag 25 september 2021 voert de Rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Deze aanpassingen leveren voor onze kerk de volgende aandachtspunten op:
1.Voor de kerkdiensten en andere activiteiten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Het advies blijft wel om gepaste afstand te bewaren. Ook de registratieplicht en de gezondheidscheck komen te vervallen.

2.Het coronatoegangsbewijs is niet van toepassing op kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten: vergaderingen, jeugdwerk, seniorenactiviteit als de Open Kerk, leerhuisactiviteiten e.d. Hetzelfde geldt voor kunst en cultuurbeoefening zoals koor- en cantorijrepetities.

3.Kerkgangers hebben een zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

4.Collecteren tijdens de dienst gebeurt in schalen bij de uitgang van de kerkdienst of via de Givt-app (van harte aanbevolen).

5.De basisregels blijven onverminderd van belang omdat het coronavirus niet weg is:
Blijf thuis en test bij klachten;
Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
Zorgen voor voldoende frisse lucht en goede ventilatie;
Geef elkaar de ruimte.

6.Bij gebruik van de zalen anders dan voor kerkelijke activiteiten gelden in sommige gevallen andere afspraken. Deze zijn bij de koster op te vragen.

Dagelijks woord

  • maandag 18 oktober 2021 - Marcus 25:40
    Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Marcus 25:40
Website door Inxpact