Opvang Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Onlangs hebben wij via Kerk in Actie (of giro 555) onze bijdrage kunnen leveren in financiële zin, waarvoor onze hartelijke dank! Maar met het voortduren van de oorlog en de toenemende stroom aan vluchtelingen is meer hulp nodig. In de afgelopen acht jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt. De nood wordt alleen maar groter. De vluchtelingenstroom neemt in omvang toe. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid.

Opvang in Ermelo

Die veiligheid kunnen wij hen hier in Nederland, en ook in Ermelo bieden. Op verschillende locaties in ons dorp willen wij een veilig onderkomen bieden aan onze medemens in nood. Dit wordt georganiseerd in nauwe samenwerking tussen de Gemeente Ermelo, het Diaconaal Platform Ermelo en onze kerk. Het plan is om de verschillende kerkgenootschappen een locatie te laten ‘adopteren’. Concreet wil dit zeggen dat onze kerk is gevraagd om een groep mensen op te vangen en kennis te laten maken met ons land en ons dorp. De locatie waar wij verantwoordelijk voor worden is een woning aan de Lokhorstweg 2 Daar kunnen maximaal 14 mensen worden ondergebracht. Veel zaken zijn al geregeld: inrichting (meubilair, witgoed), huur, gas, water, licht en ook de dagelijkse behoeften (via voedsel- en kledingbank). Daarnaast ontvangt iedereen een bijdrage van € 60 per week van onze overheid.

Hoe kunnen wij helpen?

Onze hulp is nodig om de bewoners wegwijs maken in Ermelo. Te denken valt aan het verwelkomen en informatie geven over hoe Nederland ‘werkt’ (medemens zijn). Daarnaast is er hulp nodig bij het inschrijven bij de gemeente en/of het openen van een bankrekening. Ook bij het begeleiden naar een doktersbezoek, voedselbank, kledingbank of taalles is hulp nodig. Hierbij is het belangrijk dat iedereen de afweging maakt wat individueel aansluit bij zijn/haar capaciteiten (maak gebruik van je talenten!). Tenslotte zal er moeten worden toegezien op de leefbaarheid in de woning, het groepsproces en het welzijn van de mensen in de woning. Het is de bedoeling dat we de eigen veerkracht van de mensen ondersteunen en niet alles voor (maar juist met) de Oekraïners regelen.

Vanuit de Diaconie ondersteunen we dit van harte, en wij hebben uw en jouw hulp hard nodig! Wij zijn blij dat Renie Wiersma zich namens onze kerk heeft opgeworpen als coördinator voor deze locatie. Als je geïnteresseerd bent en (op welke wijze dan ook) wil bijdragen aan deze taak, neem dan contact op met Renie Wiersma of bespreek het met een van onze diakenen.

Contactpersoon is Renie Wiersma, tel 06 1374 4 696 en email: r_wiersma@solcon.nl
Namens de Diaconie, Helmus Brons 

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact