Deel je Tafel (voorheen Tafels van Hoop)

Op 21 mei organiseren de Diaconie van de Hervormde Gemeente, Vluchtelingenwerk Ermelo en de Taakgroep ZWO van de Gereformeerde Kerk “Deel je Tafel”. Syrische kip met salade, Irakese rijst, gerechten uit Oekraïne, Eritrea en Nederland. Het kan allemaal op één menu wanneer u meedoet aan Deel je tafel! Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Door ook mee te doen aan Deel je tafel draagt u hieraan bij. We hebben in Ermelo al een paar keer Deel je Tafel (Tafels van Hoop) georganiseerd.

De afgelopen jaren gooide Corona roet in het eten, maar was het vorig jaar wel mogelijk om een (zeer geslaagde) picknick te organiseren. In Ermelo hebben wij een gezamenlijke maaltijd met vluchtelingen georganiseerd op zaterdag 21 mei in het Zalencentrum van de Immanuelkerk. We willen om 18.00 uur beginnen (inloop vanaf 17.30 uur). Als u aan de maaltijd wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via het e-mailadres deeljetafelermelo@gmail.com

Aan tafel

Het is fijn als u wat wilt bereiden voor de maaltijd. Houd er daarbij rekening mee dat er geen varkensvlees en/of andere varkensproducten gebruikt mogen worden. Iets bereiden is fijn, maar het is nog veel fijner als u ook gezellig komt mee-eten. Iedereen is van harte welkom bij deze maaltijd. Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld om mee te werken en mee te eten, maar we kunnen echt nog wel een aantal extra mensen gebruiken. Dus schroom niet en meld u aan. Graag uiterlijk op maandag 16 mei. 

Als u meer wilt weten of zich telefonisch wilt opgeven, kan dat bij de volgende contactpersonen: Aalt Landman, tel. 558928 en Coby Klop, tel. 557092.  Aan de maaltijd zijn voor u geen kosten verbonden.  
Graag tot 21 mei.
Taakgroep ZWO, Aalt Landman

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact