Boeldag boekenverkoop
Door alle beperkingen in de jaren 2020 en 2021 kon het Boeldagcomité helaas geen of heel beperkt een boekenverkoop houden. De voorraad boeken is daardoor inmiddels enorm gegroeid. Of het nu gaat over geschiedenis, romans, thrillers, kinderboeken of theologie, u kunt het niet zo gek bedenken of het is er wel.

Boeken

Van maandag 30 mei tot en met zaterdag 4 juni wordt er weer een grote meerdaagse boekenverkoop georganiseerd. We mogen deze keer gebruikmaken van de hal en een zaal in de Immanuelkerk. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. Zoals bekend gaat de opbrengst naar de deelnemende kerken in Ermelo en andere goede doelen.

NB. Wij zijn u zeer erkentelijk als u ons op zaterdag 4 juni wilt helpen bij het opruimen. U kunt zich aanmelden op boeldagermelo@gmail.com
Bestuur Boeldagcomité Ermelo

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact