Begin mei hebben 14 mensen uit Oekraïne hun intrek genomen in de opvanglocatie aan de Lokhorstweg. Eerder heeft u kunnen lezen dat onze gemeente deze opvanglocatie heeft 'geadopteerd', dat wil zeggen dat gemeenteleden uit de kerk de bewoners helpen om hun weg te vinden in Nederland en Ermelo in het bijzonder. Nu zijn we een maand met elkaar op weg en het was en is wennen. Voor de bewoners in het bijzonder: de 14 mensen kenden elkaar niet en delen nu lief en leed met elkaar, en alle voorzieningen in de woning. Zo beschikt 1 gezin over 1 slaapkamer.

De keuken, badkamer en huiskamer worden met elkaar gedeeld. Dat is wennen. Daarnaast gaan veel zaken in Nederland anders dan in Oekraïne. Zo zijn de mensen aangenaam verrast over de hoge kwaliteit van zorg die de ziekenhuizen hier leveren. En zijn ze verbaasd over het feit dat het onderwijs hier een zomervakantie van zes weken kent in plaats van drie maanden. De Oekraïners voelen en merken de hartelijkheid en betrokkenheid uit de gemeente. De mensen geven aan heel blij te zijn met de hulp die ze krijgen en staan te popelen om aan het werk te gaan. Niet alleen om daarmee in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, maar ook om een bijdrage te kunnen leveren aan bijvoorbeeld de vaste lasten van de woning. De komende periode staat daarom in het teken van het vinden van werk. Voor de kinderen geldt dat zij na het pinksterweekend naar school gaan.  

De afgelopen maand is ontzettend veel werk verzet. Een kerngroep vrijwilligers is nauw betrokken bij de opvang van de Oekraïners en komt zeer regelmatig in de woning om vragen te beantwoorden en om te helpen bij praktische of regelzaken. Ook gaan zij indien nodig mee naar instanties. Daarnaast zijn inmiddels diverse vrijwilligers uit de kerk gevraagd voor een specifieke taak, bijvoorbeeld voor vervoer. Deze eerste periode is intensief, maar de energie onder de vrijwilligers is (en dan overdrijf ik niet) ontzettend goed. De bereidwilligheid is groot en het is inspirerend om te merken hoe de vrijwilligers elkaar onderling aanvullen. Waar de een veel weet van onderwijs of gezondheid, is een ander meer thuis op gebied van werk etc. Het is prettig om zo met elkaar samen te werken, om op deze manier samen gemeente te zijn. Daarbij is het mooi om weer 'nieuwe mensen' in de kerk te ontdekken. Verschillende gemeenteleden kenden elkaar tot voor kort niet en hebben nu intensief contact met elkaar rondom de opvang van onze Oekraïense medemens. 

In een eerder bericht vroeg ik om fietsen voor de bewoners van de Lokhorstweg. Daar was op dat moment grote behoefte aan. De oproep heeft zodanig veel fietsen opgeleverd, dat er zelfs fietsen 'over' waren. Deze extra fietsen worden indien nodig opgeknapt en verdeeld onder Oekraïners die in de nabije toekomst worden geplaatst in een andere opvang locatie. Zo krijgen ze een goede bestemming. Nogmaals hartelijk dank! Op dit moment zijn er geen specifieke zaken nodig. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan hoort u van mij. Als u de komende periode vragen heeft, opmerkingen of anderszins, schroom dan niet om contact met mij te leggen. Sommigen van u hebben gemerkt dat het mij niet altijd lukt snel te reageren, in verband met mijn werk en zorg voor mijn gezin. Maar, uw bericht hoor of lees ik wel en zo snel als mogelijk neem ik contact met u op.  
Met een hartelijke groet, Renie Wiersma 

Dagelijks woord

  • zaterdag 02 juli 2022 - Job 19:25-27
    Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. -- Job 19:25-27
Website door Inxpact