Algemeen

Wilt u graag naar de kerk maar bent u niet meer zo mobiel, dan kunt u een beroep doen op de kerktaxi. Vrijwilligers komen u halen en brengen u na de kerkdienst weer thuis.

Contact:
Immanuelkerk: Kees Koops, tel. 556671 email: k.koops1@telfort.nl
Maranathakerk: Sjanie Geijtenbeek, tel. 559520 email: sjanieg@hotmail.com

Gemeentepredikant in Ermelo sinds augustus 2020 

2019 PKN Ermelo JWLeurgans HR 2711cropped 640 
‘‘In Jezus, is God één met ons geworden’. Die bevrijdende gedachte is leidend in mijn predikantschap. Het betekent voor mij dat we nooit alleen zijn. God kent ons helemaal. En dat is genoeg. 
 
Tegelijkertijd is God niet vanzelfsprekend. We moeten ons elke dag openstellen om ons te laten raken door het evangelie. Soms is dat makkelijk, soms ook niet. Tijdens mooie, maar ook tijdens moeilijke momenten wil ik als predikant naast de gemeenteleden staan. Om samen antwoorden te gaan zoeken op de vragen die er zijn.  

Literatuur en poëzie inspireren mij bij het bestuderen van de Bijbel en bij het voorbereiden van de eredienst. De Bijbel is geen ethisch handboek, maar laat ons wel ontdekkingen doen die licht werpen op het leven van vandaag. Ik deel die ontdekkingen in de preek, en hoop zo de verhalen tot leven te brengen. Ik ga voor in het vertrouwen dat ik een bijdrage kan leveren, wetende dat de kerk niet van ons is. Uiteindelijk is de kerk van Christus. In die heilzame ontspanning mogen we samen zijn, in zang en gebed. En ons met elkaar verbonden voelen.  
 
Ik volgde de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk in Ede, en studeerde Politicologie in Amsterdam en Theologie in Utrecht. In 2009 begon ik als gemeentepredikant in Gelselaar en Haarlo (Achterhoek), waarna ik in 2015 gemeentepredikant werd in Moordrecht.  
 
Ik ben getrouwd met Henk Jonker. Samen zijn wij pleegouders van de tweeling Quinn en Nena (2009).’ 

Begrotingen


* Begroting 2019
* Begroting 2018
* Begroting 2017

Financiële verslagen

* Jaarrekening 2017
* Jaarrekening 2016 met Toelichting jaarrekening
* Jaarrekening 2015

Begrotingen

* Meerjarenbegroting 2019-2021
* Meerjarenbegroting 2018 Verkort v2
* Meerjarenbegroting 2018-2021 GKE 0.6


Financiële verslagen

* Jaarrekening 2019
* Jaarrekening 2018
* Jaarrekening 2017 en Woord vooraf

Missie 
Wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus met Hem bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste. Deze missie is Bijbels gezien gebaseerd op wat Jezus ons leert volgens Matteus 22: 37-39: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf'.


Visie
Uitnodigend willen wij zijn vanuit liefde en belangstelling voor elkaar. Daarnaast zoeken wij de verbinding met elkaar en met allen die met ons het geloof in God willen delen. Ook zij die onze hulp kunnen gebruiken of nodig hebben mogen rekenen op onze aandacht en inzet.

Inspirerend is de Heer die ons voorleeft. Door hem geraakt bewandelen wij als pelgrims de weg van het leven. Tijdens het bewandelen van deze weg willen wij groeien in geloof, verdraagzaam zijn naar elkaar en een ieder die wij op deze pelgrimsroute ontmoeten. De veelkleurigheid van onze gemeente koesteren wij en geven wij ruimte. Geïnspireerd door het grote Geluk van deze veelkleurigheid staan wij ook open voor de diversiteit die van binnen en buiten op ons levenspad komt.

Actief willen we zijn als gemeente en als individueel lid. Als gemeente van Christus staan we midden in deze wereld. Diaconaal en missionair willen wij samen met velen zichtbaar zijn voor hen die niet zonder hulp kunnen en zij die het Woord willen horen. Als individu zetten wij onze talenten in ten behoeve van het vele werk binnen onze gemeente en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. Dit doen wij vanuit de taakgroepen door mee te werken aan de vierende kerk, de pastorale aandacht voor elkaar en anderen met wie wij, soms tijdelijk, soms jaren lang, als pelgrim optrekken. Wij hebben speciaal oog en oor voor de kinderen en jongeren in onze gemeente door hen aan te spreken in de taal die zij verstaan. Wanneer eenzaamheid dreigt door ouderdom of beperkingen bieden wij de aandacht die nodig is. Mensen in de groei en bloei van hun leven laten wij weten dat zij de drijvende kracht mogen zijn binnen onze gemeente. 

Om dit al waar te maken bidden wij dat Jezus met ons meeloopt op de weg die wij bewandelen en ons de koers wijst op de momenten dat deze minder helder is of geplaveid is met obstakels.

Wat betekent de drieslag: 'uitnodigend, inspirerend en actief’ voor Marga Snoeij, kerkelijk werker Seniorenpastoraat?

marga snoeij - Kerkelijk werkerSnoeij: 'Het betekent voor mij je welkom voelen, van binnen uit geïnspireerd worden door God en van daaruit met mensen een gesprek aangaan. Ik luister graag naar verhalen van mensen, verteld in vertrouwen, in hun eigen veilige omgeving. Door aan te sluiten bij iemands levensverhaal kom je heel dicht bij wat mensen bezighoudt en raakt. Ik wil er vooral zijn voor mensen.' 

Veel mensen die ik bezoek hebben geheugenproblemen. Daarom is het belangrijk om mij altijd weer voor te stellen en te vertellen wat ik kom doen. En elk bezoek is weer anders. Het kan bestaan uit een mooi gesprek voeren, voorlezen, bidden, een hand vasthouden of een bekend lied zingen.

Met veel plezier werk ik nu 21 jaar als pastoraal en agogisch kerkelijk werker. Ik begon als jeugdwerkadviseur en Ermelo is mijn derde gemeente voor het seniorenpastoraat in zorginstellingen. Ik wil de gemeente nog verder leren kennen en het seniorenpastoraat goed neerzetten.

Mijn echtgenoot Jan en ik wonen in Ugchelen en we hebben samen twee volwassen kinderen met partners. Op mijn omadag pas ik graag op onze twee kleinkinderen. In mijn vrije tijd maak ik graag tassen van leer en ga er op uit op mijn racefiets. Verder zing en wandel ik graag.’

e-mail: m.snoeij@gkermelo.nl

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus Christus met Hem bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste.

In Mattheus 22: 37-39 leert Jezus ons:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Wij geloven in de heilige Geest die ons inspireert om in beweging te komen. Op zondag en door de week zijn er momenten om elkaar te ontmoeten. Elke zondag zijn er diverse diensten waarin we Gods woord horen door samen te vieren, bidden en zingen. Binnen onze gemeente koesteren wij de veelkleurigheid en staan we open voor de diversiteit die van binnen en buiten op ons levenspad komt.

We willen een gemeente zijn waarin mensen verbonden zijn met elkaar en met allen die ons geloof in God willen delen. We zien naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Dit kan door ontmoeting na de dienst op zondagmorgen, door actief te zijn in gesprekskringen of door een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal wijkteam. Pastorale zorg kunnen we allemaal vragen en geven.

We staan midden in deze wereld. Diaconaal en missionair zijn we actief betrokken, individueel en als gemeente, bij onze naaste dichtbij en ver weg. Geïnspireerd door Jezus Christus, delen we wat ons gegeven is om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

030317 3921

PKN Nederland

Ontdek wat de Protestantse kerk voor u kan betekenen. Kom samen, hoor en deel het goede nieuws van Gods liefde met anderen. Services: kerkzoeker, trainingen, bibiliotheek, ideeënbank, preekbeurtenzoeker.

Dagelijkse broodkruimels

Inspirerende christelijke afbeeldingen, video's, teksten en producten: kruimels. Ontstaan vanuit het verlangen om delen mogelijk te maken voor iedereen.

Givt

Sinds januari 2020 kunt u in de Immanuelkerk en Maranathakerk met uw smartphone uw collectebijdrage geven. We werken daarin samen met Givt. Givt biedt dé oplossing voor het meedoen aan de collecte zonder contant geld.

Kerk in Actie

Kerk in Actie steunt wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties. Samen bieden wij hoop en laten wij mensen tot hun recht komen. 463 projecten, 49 landen. Geloven in delen. Wereldwijde (nood)hulp.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van www.debijbel.nl tot de eerste bijbelvertaling voor Angola. En van de Nieuwe Bijbelvertaling tot Bijbel Basics. Bijbel Basics is een kinderdienstmethode voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

JOP

JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun verzorgers. Daarom ondersteunt JOP vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk.

Kliederkerk

Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt. Jong en oud ontdekken bij kliederkerk op een creatieve manier samen de betekenis van bijbelverhalen.

 

Gemeentepredikant in Ermelo sinds december 2014

Irma Jansen‘Na de middelbare school ging ik theologie studeren omdat ik ‘iets met God en met mensen’ wilde doen. Die studie heb ik toen niet afgemaakt en ik ben fulltime moeder geworden. Rond mijn veertigste riep God mij opnieuw, en toen kon ik de studie weer oppakken. Van het moederschap naar het ‘hoederschap’.

Ik geniet vooral van het pastoraat en het voorbereiden van en voorgaan in kerkdiensten. Het is heel bijzonder om dichtbij mensen te mogen zijn, ‘van de wieg tot het graf’, in blije en ook verdrietige momenten. Juist dan is ook de nabijheid van God zo merkbaar, ook als er pijn en rouw is. Verder vind ik het fijn om kerkdiensten voor te bereiden en uit te voeren samen met anderen, zodat de dienst echt ‘uitnodigend, inspirerend en actief’ wordt, zoals we ook in ons beleid hebben staan.

Ik hoop en bid voor de gereformeerde kerk hier in Ermelo dat we steeds meer één gemeenschap worden, hoe verschillend we ook zijn in ons geloof. En dat Gods Geest ons blijft bezielen, verrassen en verfrissen, zodat (Joël 3:1) onze zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen dromen zullen dromen en jongeren visioenen mogen zien!

Ik ben getrouwd met Henk Jansen en samen zijn we de ouders van vier prachtige (volwassen) kinderen.’

E-mail: ijansen@gkermelo.nl

Gemeentepredikant in Ermelo sinds maart 2014

teuwissen pkn ermelo‘Wie in God wil geloven vindt bij Jezus een goed begin’. Dit uitgangspunt omarm ik van harte en leef ik graag voor en -uit. Daarbij vind ik het een uitdaging mensen te enthousiasmeren en hun bezieling, gaven en talenten wakker te roepen. Voor jeugd en jongvolwassenen heb ik speciale passie. Ik voel me bevoorrecht dat ik hen als bijzonder aandachtsveld heb.

Ik ben een mensen-mens en beschouw mezelf als ‘vrolijk orthodox’. Mijn geloofsovertuigingen gaan meestal goed samen met een soepele omgang met de veelkleurigheid die de Protestantse Kerk Nederland – en ook onze gemeente - kenmerkt: ik ga graag het gesprek aan met andersdenkenden, zoek kansen en verbindingen, en weet om te gaan met pluriformiteit. Tegelijkertijd sta ik voor mijn geloof en identiteit; en ik durf daarbij kleur te bekennen.

‘Een kerk bestaat in eerste instantie voor haar niet-leden’ is voor mij een leidende kerngedachte. Ik ga er bij alle activiteiten van uit dat er ook mensen zijn die geen regelmatige kerkganger zijn, en niet (meer) geloven. En ik ontmoet ze graag. Om tevoorschijn te luisteren wat hen bezighoudt, wat hen in onze gemeente aanspreekt of wat juist vragen oproept. Ik daag ze uit deel uit te gaan maken van het bezielend verband dat we vormen, samen rond onze Heer. Als gasten, voorbijgangers, nieuwe leden zich verwelkomd voelen, geldt dat vast ook voor de vaste, trouwe kerkgangers.

Voor ik in Ermelo startte werkte ik 15 jaar als jeugdwerkadviseur voor de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ik ben getrouwd met Hadassa en wij zijn de ouders van Douwe (2013) en Myrthe (2016).

E-mail: steuwissen@gkermelo.nl

Henk Jansen

Gemeentepredikant in Ermelo sinds december 2014

'Predikant is het mooiste beroep dat er is: ik mag in mijn werk steeds bezig zijn met de dingen die het allerbelangrijkst zijn in het leven. Als ik luister naar het levensverhaal van mensen en daarin de aanwezigheid van God zie oplichten, vult mij dat met verwondering. Ik mag het mijn werk noemen om te studeren in de Bijbel en dan met anderen te delen wat ik daar ontdekt heb.


Het gaat mij om het geloof in Jezus Christus als Heer van ons leven. Samen zijn we op avontuur om midden in het leven in deze tijd Hem te zoeken en om dan handen en voeten te geven aan ons geloof, ook als we het misschien niet eens allemaal zo goed weten. In een tijd waarin de rol van de kerk in de samenleving kleiner wordt geldt voor mij dit motto van Bonhoeffer: het komt erop aan dat wij volhouden met ‘bidden, het goede doen en wachten op God.’
Ik hou van een diversiteit van stijlen in muziek en vormen van vieren – alles wat bijdraagt aan de eer van God en de opbouw van ons geloof.

Ik ben getrouwd met Irma, onze vier kinderen zijn al de deur uit. Wij zijn predikant van Zeekant en daarnaast ben ik ook werkzaam in het Fonteinwerk in Harderwijk. Van 1996 tot 2003 was ik predikant in de SoW Gemeente Valthe-Valthermond en van 2003-2014 in de Protestantse Gemeente Dalfsen.'

 

E-mail: hjansen@gkermelo.nl

030317 3973Kerkelijk Bureau

Stationsstraat 135

3851 ND Ermelo
0341 – 552 557

E-mail: kerkelijkbureau@gkermelo.nl


Lid worden?

We verwelkomen u graag!

U kunt het formulier invullen, of contact opnemen met het Kerkelijk bureau.


Kerkgebouwen

Immanuelkerk

Stationsstraat 137
3851 ND Ermelo

Op Google Maps

Immanuelkerk

 

Maranathakerk

Sparrenlaan 4
3851 XR Ermelo

Op Google Maps

Maranathakerk

 


Predikanten en kerkelijk werker

predikanten banner

Ds. Sjaak Teuwissen

E-mail: steuwissen@gkermelo.nl

Telefoon: 0341 - 268 124
Vrije dag: woensdag

Ds. Sjaak Teuwissen stelt zich aan u voor

Ds. Henk Jansen

E-mail: hjansen@gkermelo.nl

Telefoon: 06 - 1804 0814
Werkdagen: maandag en dinsdag

Ds. Henk Jansen stelt zich aan u voor

Ds. Irma Jansen - Kleinjan

E-mail: ijansen@gkermelo.nl

Telefoon: 06 - 4831 8172
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Ds. Irma Jansen - Kleinjan stelt zich aan u voor

Jan Willem Leurgans

E-mail: jwleurgans@gkermelo.nl

Telefoon: 0341-785733

Vrije dag: vrijdag

Jan Wilem Leurgans stelt zich aan u voor

Marga Snoeij (Kerkelijk werker)

E-mail: msnoeij@gkermelo.nl

Telefoon: 06 4000 7493

Marga Snoeij stelt zich aan u voor


College van Kerkrentmeesters

Scriba Dirk Vethaak, te bereiken via cvk@gkermelo.nl

College van Diakenen

scribadiaconie@gkermelo.nl
Cor Ruitenbeek (secretaris) 0341 559 200 / 06 24126829
IBAN: NL52 RABO 0387 7548 73
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Scriba Kerkenraad

Hugo Koole, scribakr@gkermelo.nl

Koster

Arno Koster, 0341 – 561 022, koster@gkermelo.nl

Informatie over het huren van zalen in de Immanuelkerk vindt u ook op www.zalencentrumermelo.nl.


Website, redactie intranet

redactie@gkermelo.nl

 

Privacybeleid van de Gereformeerde Kerk te Ermelo.

Onderstaande privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze kerk.
Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Privacystatement GK Ermelo

U kunt zich met uw vragen in eerste instantie wenden tot ons Kerkelijk Bureau of deze richten aan de Coördinator gegevensbescherming.

 

030317 3951 

Clubwerk

Voor alle kinderen van de basisschool in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 is er club.Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen clubavond. Iedere avond beginnen we met een passende opening: een gebed, praten over een bijbelverhaal en daarna een leuke activiteit. Onze enthousiaste clubleiding bedenkt, samen met jullie, wat we gaan maken of doen.

In de Maranathakerk en in de Immanuelkerk is er om de week club. 

Contact: club@gkermelo.nl

Kidskamp

Aan het eind van het clubjaar is er voor alle kinderen ‘het kamp’. Een weekend lang spelletjes doen, naar verhalen luisteren en vooral veel gezelligheid.

20170325 221147

 20170415 230507

 Jeugdkerk

In beide kerken wordt er Jeugdkerk gehouden. Een filmpje, een gesprek, discussie of creatief aan de slag over allerlei onderwerpen rondom ons geloof, dat is Jeugdkerk voor iedereen op de middelbare school. Je vindt ons tijdens de gewone dienst in onze eigen ruimte. Een laagdrempelige viering voor jongeren tussen de 12-18 jaar die parallel loopt met de eredienst c.q. tweede morgendienst in de Maranathakerk. 


In de Maranathakerk elke 1e zondag van de maand en in de Immanuelkerk is er elke 3e zondag van maand Jeugdkerk.

Jeugd- en Jongerenpastoraat en Jeugddiaconaat

Voor jongeren tussen 12 – 21 jaar is er specifiek jeugd- en jongerenpastoraat. Speelt er iets in je leven en wil je daar met iemand over praten neem dan contact op met de jeugdouderling/jeugddiaken.
Contact: jongerenpastoraat@gkermelo.nl

De Praatpaal

De Praatpaal is een specifieke vorm van pastoraat aan kinderen en tieners. De medewerkers van de Praatpaal begeleiden kinderen wanneer er bijvoorbeeld zorgen zijn rondom pesten, echtscheiding, ziekte en rouw. Daarnaast geeft de Praatpaal voorlichting en advies aan ouders, ouderlingen, leiding van clubs enz.

Iedereen kan bellen naar “De Praatpaal” tel. 06-55920988.
Contactpersoon:
Heidi Maarseveen email: heidilozeman@hotmail.com

2019 PKN Ermelo 0718

Kerkdiensten in Coronatijd

Helaas kunnen wij elkaar in deze coronatijd maar beperkt ontmoeten. U kunt onze vieringen online meebeleven via kerkomroep of YouTube; zie hiervoor de link onderaan op onze homepage. Wilt u zondagmorgen live een dienst bijwonen in één van onze kerken stuur dan uiterlijk donderdagavond voor de zondag daaropvolgend, een e-mail naar: reserverenmaranathakerk@gkermelo.nl of reserverenimmanuelkerk@gkermelo.nl

 030317 3916

Kerkdiensten aanstaande zondag

 Algemene informatie Immanuelkerk, Stationsstraat 137

Van 1 september – 30 april elke zondag om 10.00 uur en van 1 mei – 31 augustus om 9.30 uur. Er is oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Elke derde zondag van de maand is er Jeugdkerk voor tieners. Na elke morgendienst bent u welkom voor ontmoeting met koffie, thee en limonade. Op elke derde zondag van de maan, de feestdagen uitgezonder, is er op 17:00 uur een dienst in één van de zalen van de kerk. Een eenvoudige viering waarbij het mogelijk is om met elkaar in gesprek te gaan. 

Op de tweede en vierde zondag van de maand wordt er een gezamenlijke middagdienst georganiseerd met de Oude Kerk.
Deze diensten vinden afwisselend plaats in de Immanuelkerk en de Oude Kerk.

 Immanuelkerk

 Algemene informatie Maranathakerk, Sparrenlaan 4

Elke zondag zijn er twee morgendiensten. Eén om 09.00 uur en één om 10.30 uur, behalve in juli en augustus. Dan is er één dienst om 09.30 uur. 

In de dienst van 10.30 uur is er oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. Elke eerste zondag van de maand is er Jeugdkerk voor de tieners. Tijdens het zomerrooster is er eveneens oppas en kindernevendienst. Na elke morgendienst bent u welkom voor ontmoeting met koffie, thee en limonade. 

 Maranathakerk

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact