Nieuws

Hallo jongens en meisjes!

Deze zondag lezen en luisteren we naar het laatste verhaal uit het boek Johannes. Maar hoe zou het verhaal verder kunnen gaan? We maken eerst een mooi boekje en dan kan je daarin zelf een mooi verhaal over Jezus opschrijven of tekenen.

Veel plezier!

Klik op het plaatje om te luisteren - na 't downloaden - naar het laatste verhaal uit het boek Johannes.

Bijbel Imm kerk

Kliederkerk.... Een creatieve happening voor jong en oud, dien je niet wilt missen!
Samen online aan de slag met het Bijbelverhaal van Esther.

Klik op het plaatje!

5kinderen

DenkertjeIn Maaseik, aan de Belgische kant van de Maas, even boven Sittard, is een beeld te zien dat geen één stad zou willen hebben. Het is in 1994 aan de burgers van de stad geschonken ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad en parochie Maaseik. Je ziet vier zittende mannen, in de meest merkwaardige houdingen, met als bijschrift: 'Kaal, lui, lekker en hovaardig, de vier deugden van de Maaseikenaar'. Je zult het maar cadeau krijgen. Weinig eervol. Maar het beeld heeft wel een ereplaats.

Hoe zou zo'n stad aan die naam, aan die reputatie, gekomen zijn? Daar zal vast een heel verhaal achter zitten. Zoals ook in Nederland veel steden een verhaal hebben, waarnaar hun burgers min of meer spottend zijn vernoemd.
Je kunt jezelf of je kind een veelzeggende naam geven. Een veelbelovende naam. Een naam van een beroemdheid. Van opa of oma. Een naam die iets over iemands karakter of begaafdheid zegt. Je kunt als ouders buiten je schoenen gaan lopen en je kind op voorhand te veel eer geven. Of het een onmogelijke naam meegeven, waar het later voortdurend mee wordt gepest. Wij hadden destijds een Piet Lut op school. Gewoon het broertje van Hans Lut.

Passion Challenge
                           Het verhaal inclusief fotoos van het meer dan geslaagde Passion Challenge 2021!

De collecte bij de Maaltijd van de Heer is bestemd voor werelddiaconaat-projecten waar wij als gemeente in Ermelo bij betrokken zijn. Eén van de projecten die dit jaar weer met de opbrengst wordt gesteund is CSA Trust. Voorzitter van Support CSA Trust Ermelo, Anneke Tuinema, praat ons bij over het werk van CSA. Support CSA Trust ondersteunt arme kasteloze kinderen in Zuid-India om naar school te gaan. Immers door scholing een kans op een betere toekomst! 


VoedselBHartelijk dank voor uw bijdragen aan de voedselbank op zaterdag 20 maart.
Meer dan 30 kratten met de gevraagde producten, zeer veel koffiepunten en ook nog contant geld.
Als diakenen vonden wij het een goede en gezellige ochtend met het in ontvangst nemen van de producten en het hebben van verschillende gesprekken op veilige afstand in de buitenlucht.

Helaas moeten wij vaststellen dat de voedselbank nog steeds een bittere noodzaak is voor veel mensen onder het bestaansminimum.

Wij hopen ook bij een volgende inzameling weer op u te mogen rekenen.

Nogmaals hartelijk dank namens de Voedselbank en de Diaconie.

Informatie over Sirkelslag Young lite. Inmiddels verplaatst naar 28 mei. 

Subcategorieën

Dagelijks woord

  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25
Website door Inxpact