Nieuws

Boeldag boekenverkoop
Door alle beperkingen in de jaren 2020 en 2021 kon het Boeldagcomité helaas geen of heel beperkt een boekenverkoop houden. De voorraad boeken is daardoor inmiddels enorm gegroeid. Of het nu gaat over geschiedenis, romans, thrillers, kinderboeken of theologie, u kunt het niet zo gek bedenken of het is er wel.

Deel je Tafel (voorheen Tafels van Hoop)

Op 21 mei organiseren de Diaconie van de Hervormde Gemeente, Vluchtelingenwerk Ermelo en de Taakgroep ZWO van de Gereformeerde Kerk “Deel je Tafel”. Syrische kip met salade, Irakese rijst, gerechten uit Oekraïne, Eritrea en Nederland. Het kan allemaal op één menu wanneer u meedoet aan Deel je tafel! Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie jaarlijks samen met kerken, scholen en gezinnen om vluchtelingen te laten weten dat ze welkom zijn en hen te helpen om zich hier thuis te voelen. Door ook mee te doen aan Deel je tafel draagt u hieraan bij. We hebben in Ermelo al een paar keer Deel je Tafel (Tafels van Hoop) georganiseerd.

Twee weken geleden bent u in de kerk en in Antenne geïnformeerd over het feit dat onze kerk een opvanglocatie voor mensen uit Oekraïne heeft 'geadopteerd'. Dat wil zeggen: vrijwilligers uit onze kerk zullen mensen die worden opgevangen in een woning aan de Lokhorstweg wegwijs maken in Ermelo. Vorige week bent u gevraagd om geld te geven voor de reis naar Polen. De reacties op de oproep om vrijwilligers waren overweldigend. Ook hebben velen van u geld gedoneerd. Alles bij elkaar werkelijk hartverwarmend: hartelijk bedankt! 

Opvang Oekraïne
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Onlangs hebben wij via Kerk in Actie (of giro 555) onze bijdrage kunnen leveren in financiële zin, waarvoor onze hartelijke dank! Maar met het voortduren van de oorlog en de toenemende stroom aan vluchtelingen is meer hulp nodig. In de afgelopen acht jaar oorlog zijn al 1,3 miljoen mensen in Oekraïne ontheemd geraakt. De nood wordt alleen maar groter. De vluchtelingenstroom neemt in omvang toe. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid.

 

Pasen 2022 – Tussen Jeruzalem en Boetsja, Borodjanka

 

 Als wij dit jaar Pasen vieren, dan zeggen wij tot elkaar en tot de wereld,

“de Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!” 

En wat zeggen wij daarmee anders dan:

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact