Jacob steekt, met alles wat hij bezit, de rivier de Jabok over omdat hij zijn broer Ezau wil bezoeken. Als hij zelf de rivier oversteekt raakt hij in gevecht. Wie is deze persoon? Jacob spreekt tegen deze persoon: “Ik laat u niet los, tenzij U mij zegent.”

In de schikking verbeeld het blauwe kleed de rivier de Jabok. 

Aan de achterzijde verbeelden de ingebrachte bloemen de bezittingen van Jacob: zijn vrouwen, bijvrouwen, slaven, slavinnen, kinderen en vee. 

Op de voorgrond zijn een in tule verpakte rode roos en een tak polemonum caerulum  (jakobsladder) met elkaar in gevecht, 

zij verbeelden de onbekende persoon en Jacob.

Het hedrablad is de vraag om de zegen.

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact