Jacob steekt, met alles wat hij bezit, de rivier de Jabok over omdat hij zijn broer Ezau wil bezoeken. Als hij zelf de rivier oversteekt raakt hij in gevecht. Wie is deze persoon? Jacob spreekt tegen deze persoon: “Ik laat u niet los, tenzij U mij zegent.”

In de schikking verbeeld het blauwe kleed de rivier de Jabok. 

Aan de achterzijde verbeelden de ingebrachte bloemen de bezittingen van Jacob: zijn vrouwen, bijvrouwen, slaven, slavinnen, kinderen en vee. 

Op de voorgrond zijn een in tule verpakte rode roos en een tak polemonum caerulum  (jakobsladder) met elkaar in gevecht, 

zij verbeelden de onbekende persoon en Jacob.

Het hedrablad is de vraag om de zegen.

Dagelijks woord

  • donderdag 23 september 2021 - Exodus 13:21-22
    De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. -- Exodus 13:21-22
Website door Inxpact