Jacob steekt, met alles wat hij bezit, de rivier de Jabok over omdat hij zijn broer Ezau wil bezoeken. Als hij zelf de rivier oversteekt raakt hij in gevecht. Wie is deze persoon? Jacob spreekt tegen deze persoon: “Ik laat u niet los, tenzij U mij zegent.”

In de schikking verbeeld het blauwe kleed de rivier de Jabok. 

Aan de achterzijde verbeelden de ingebrachte bloemen de bezittingen van Jacob: zijn vrouwen, bijvrouwen, slaven, slavinnen, kinderen en vee. 

Op de voorgrond zijn een in tule verpakte rode roos en een tak polemonum caerulum  (jakobsladder) met elkaar in gevecht, 

zij verbeelden de onbekende persoon en Jacob.

Het hedrablad is de vraag om de zegen.

Dagelijks woord

  • zondag 28 februari 2021 - Jesaja 12:5-6
    Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6
Website door Inxpact