Tekst: 2 Samuel 7: 4-16

           Psalm 132

           Romeinen 16: 25-27

           Lucas 1: 26-38

Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria wordt bezocht door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld en voor iedereen persoonlijk. Het stro om de vierde pijler verwijst al naar kerst.

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren

en geuren van gedroogd stro.

Ontsteek het vierde licht,

dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de bloembol;

nieuw leven breekt door,

hoe klein het ook begin.

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact