Tekst: Jesaja 65: 17-25

           Psalm 126

           1 Tessalonicenzen 5: 12-24

           Johannes 3: 22-30

In de lezingen wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos van de pijler doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met blijdschap.

Hul mij in kleuren

en geuren van zacht mos.

Ontsteek het derde licht,

dat buigt naar het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van zachte knoppen;

het goede leven breekt door,

hoe ieders weg ook loopt.

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact