Clubwerk

Club in een nieuw jasje en het hele seizoen door! Club wordt niet meer op een avond door de week gegeven maar op zondagochtend op de 1e en 3e zondag van de maand, afwisselend in beide kerken net zoals de jeugdkerk. Alle kinderen van de basisschool groepen 1 t/m 8 zijn welkom. Club is voor alle kinderen uit onze gemeente maar ook als je geen lid bent van onze kerk ben je van harte welkom! Opgave is niet verplicht maar het is natuurlijk wel leuk als we elkaar vaker zien en zo een band met elkaar kunnen opbouwen. 

Inloop is vanaf 9:30 uur. We starten gezamenlijk met een lied, daarna gaan de groepen uit elkaar voor een gave clubochtend zoals je gewend bent. Voor het einde van de kerkdienst gaan we met elkaar naar de dienst voor een leuk kindermoment, we zingen met elkaar een lied en ontvangen de zegen. De clubdata en de kerk staan vermeld in de agenda. 

Contact: club@gkermelo.nl

Kidskamp

Aan het eind van het clubjaar is er in april voor alle kinderen ‘het clubkamp’. Een weekend lang spelletjes doen, naar verhalen luisteren en vooral heel veel gezelligheid.

foto geert club

20170415 230507

Jeugdkerk

In beide kerken wordt er Jeugdkerk gehouden. Een filmpje, een gesprek, discussie of creatief aan de slag over allerlei onderwerpen rondom ons geloof, dat is Jeugdkerk voor iedereen op de middelbare school. Je vindt ons tijdens de gewone dienst in onze eigen ruimte. Een laagdrempelige viering voor jongeren tussen de 12-18 jaar die parallel loopt met de eredienst c.q. tweede morgendienst in de Maranathakerk.


In de Maranathakerk elke 1e zondag van de maand en in de Immanuelkerk is er elke 3e zondag van maand Jeugdkerk.

Jeugd- en Jongerenpastoraat en Jeugddiaconaat

Voor jongeren tussen 12 – 21 jaar is er specifiek jeugd- en jongerenpastoraat. Speelt er iets in je leven en wil je daar met iemand over praten neem dan contact op met de jeugdouderling/jeugddiaken.
Contact: jongerenpastoraat@gkermelo.nl

De Praatpaal

De Praatpaal is een specifieke vorm van pastoraat aan kinderen en tieners. De medewerkers van de Praatpaal begeleiden kinderen wanneer er bijvoorbeeld zorgen zijn rondom pesten, echtscheiding, ziekte en rouw. Daarnaast geeft de Praatpaal voorlichting en advies aan ouders, ouderlingen, leiding van clubs enz.

Iedereen kan bellen naar “De Praatpaal” tel. 06-55920988.
Contactpersoon:
Heidi Maarseveen email: heidilozeman@hotmail.com

2019 PKN Ermelo 0718

Dagelijks woord

Website door Inxpact