Clubwerk

Voor alle kinderen van de basisschool in groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 is er club.Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen clubavond. Iedere avond beginnen we met een passende opening: een gebed, praten over een bijbelverhaal en daarna een leuke activiteit. Onze enthousiaste clubleiding bedenkt, samen met jullie, wat we gaan maken of doen.

In de Maranathakerk en in de Immanuelkerk is er om de week club. 

Contact: club@gkermelo.nl

Kidskamp

Aan het eind van het clubjaar is er voor alle kinderen ‘het kamp’. Een weekend lang spelletjes doen, naar verhalen luisteren en vooral veel gezelligheid.

20170325 221147

 20170415 230507

 Jeugdkerk

In beide kerken wordt er Jeugdkerk gehouden. Een filmpje, een gesprek, discussie of creatief aan de slag over allerlei onderwerpen rondom ons geloof, dat is Jeugdkerk voor iedereen op de middelbare school. Je vindt ons tijdens de gewone dienst in onze eigen ruimte. Een laagdrempelige viering voor jongeren tussen de 12-18 jaar die parallel loopt met de eredienst c.q. tweede morgendienst in de Maranathakerk. 


In de Maranathakerk elke 1e zondag van de maand en in de Immanuelkerk is er elke 3e zondag van maand Jeugdkerk.

Jeugd- en Jongerenpastoraat en Jeugddiaconaat

Voor jongeren tussen 12 – 21 jaar is er specifiek jeugd- en jongerenpastoraat. Speelt er iets in je leven en wil je daar met iemand over praten neem dan contact op met de jeugdouderling/jeugddiaken.
Contact: jongerenpastoraat@gkermelo.nl

De Praatpaal

De Praatpaal is een specifieke vorm van pastoraat aan kinderen en tieners. De medewerkers van de Praatpaal begeleiden kinderen wanneer er bijvoorbeeld zorgen zijn rondom pesten, echtscheiding, ziekte en rouw. Daarnaast geeft de Praatpaal voorlichting en advies aan ouders, ouderlingen, leiding van clubs enz.

Iedereen kan bellen naar “De Praatpaal” tel. 06-55920988.
Contactpersoon:
Heidi Maarseveen email: heidilozeman@hotmail.com

2019 PKN Ermelo 0718

Dagelijks woord

  • donderdag 23 september 2021 - Exodus 13:21-22
    De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. -- Exodus 13:21-22
Website door Inxpact