Gemeentepredikant sinds augustus 2022

2022 ASpies LR 0292 kopie

Zou iemand mij twintig jaar geleden verteld hebben dat ik predikant zou worden, dan zou ik diegene ongeloofwaardig aangekeken hebben. Wat ik wilde worden, wist ik nooit zo goed. Mijn beeld van een dominee strekte ook niet veel verder dan dat van de vader van een buur(t)meisje.

Een jaar aan De Wittenberg maakte me enthousiast om voor theologie als vervolgstudie te kiezen. Ik deed de bachelor Godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, een master bijbelwetenschappen en koos daarna voor de predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit. Al die tijd was het puur uit interesse en niet met het doel dominee te worden. Dat leek me echt niets voor mij.

Een uitgebreide kerkelijke stage bracht uiteindelijk de omslag. Ik mocht enkele maanden meelopen in de Protestantse Gemeente te IJsselstein en had daar onder begeleiding van een vrouwelijke predikant een geweldige tijd. Zij was mijn eerste rolmodel in de kerk en zo kwam het ambt langzaam maar zeker iets dichterbij me te staan. Na drie jaar ervaring opgedaan te hebben bij de Protestantse Gemeente in De Meern kwam mijn eerste beroep naar de Gereformeerde Kerk te Hardinxveld-Giessendam waar ik zes mooie en leerzame jaren had. In mei 2022 stelde de Gereformeerde Kerk Ermelo de vraag of ik wilde komen en na een warm ontvangst begin september ben ik vol enthousiasme aan de slag gegaan.

‘Onze gemeente is een gemeente die heel divers is’, werd er gezegd ‘o.a. in geloofsbeleving’. Dat vind ik mooi en past ook wel bij mij. Ik voel me niet thuis in één van de zogenaamde hokjes en zoek graag naar verbinding. Het muzikale spreekt me ook aan, net als het werken in teamverband. Maar het mooiste van het werk in de kerk vind ik toch wel het samen oplopen, de gezamenlijke zoektocht naar waar het verhaal van God en dat van ons mensen elkaar raakt. In de kerkdiensten, al dan niet samen voorbereid. In catechese en kringwerk. En natuurlijk in het pastoraat. Ik vind het bijzonder dat mensen hun huis en hart openstellen en vaak n.a.v. hoogte- en/of dieptepunten iets delen van hun geloof, de levensvragen die kunnen spelen, of van de door God gegeven hoop die in hen is.

Privé: ik ben getrouwd met Lennart, die een achtergrond heeft in de elektra. Samen mogen we de ouders zijn van Elin (2018), Nathan (2020) en Abel (2023). Zo'n jong gezin is geweldig leuk, maar vraagt ook de nodige tijd en aandacht. Is er energie over, dan probeer ik een rondje te gaan hardlopen, muziek te maken of een boek te lezen. En oh ja, we houden erg van het bos. Ook wat dat betreft zullen we vast een mooie tijd in Ermelo hebben.