Dick Luijmes, ambulant predikant in Ermelo sinds juni 2021

2021 DLuijmes LR 5873

“Om heil en genezing te vinden”. De zorg voor heel de mens - lichaam, geest en ziel – heeft mij altijd geboeid. Dat is een rode draad in mijn leven.


Mijn theologiestudie volgde ik aan de Theologische Universiteit van Kampen. In 1990 begon ik met ruim zes jaar als predikant in de Samen op Weg gemeente Heinkenszand. Een federatie van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Zij konden elkaar niet meer uitleggen waarin zij verschilden en gingen daarom samen. Na die periode heb ik 12,5 jaar gewerkt als predikant met een bijzondere opdracht in de ziekenhuizen van Goes en Vlissingen en in de Revalidatiekliniek in Goes.
In 2009 ben ik verhuisd naar de gemeente Putten en startte ik als predikant in het Gelreziekenhuis te Apeldoorn.
Vanaf 1 april 2020 ben ik in dienst van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland. Ik ben blij dat ik als ambulant predikant weer in en vanuit de gemeente van Jezus mag werken. De eerste 14 maanden was ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Bunschoten Spakenburg.
Vanaf 1 juni 2021 mag ik als ambulant predikant in uw midden werkzaam zijn.

Mijn motto is B B B . Bijbelstudie, Bidden en de Boer op.
Ik hoop velen van u persoonlijk te ontmoeten, in de kerkdienst, tijdens bezoeken, in gesprekskring. Ik wil eraan meewerken dat ieder van ons zich gezien en gehoord weet.

“Kom Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt!” (NLB 333)

Ik ben getrouwd met Ans Kuus en samen hebben wij vijf kinderen en zes kleinkinderen.

Dagelijks woord

  • zaterdag 02 juli 2022 - Job 19:25-27
    Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen. -- Job 19:25-27
Website door Inxpact