Missie 
Wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus met Hem bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste. Deze missie is Bijbels gezien gebaseerd op wat Jezus ons leert volgens Matteus 22: 37-39: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf'.


Visie
Uitnodigend willen wij zijn vanuit liefde en belangstelling voor elkaar. Daarnaast zoeken wij de verbinding met elkaar en met allen die met ons het geloof in God willen delen. Ook zij die onze hulp kunnen gebruiken of nodig hebben mogen rekenen op onze aandacht en inzet.

Inspirerend is de Heer die ons voorleeft. Door hem geraakt bewandelen wij als pelgrims de weg van het leven. Tijdens het bewandelen van deze weg willen wij groeien in geloof, verdraagzaam zijn naar elkaar en een ieder die wij op deze pelgrimsroute ontmoeten. De veelkleurigheid van onze gemeente koesteren wij en geven wij ruimte. Geïnspireerd door het grote Geluk van deze veelkleurigheid staan wij ook open voor de diversiteit die van binnen en buiten op ons levenspad komt.

Actief willen we zijn als gemeente en als individueel lid. Als gemeente van Christus staan we midden in deze wereld. Diaconaal en missionair willen wij samen met velen zichtbaar zijn voor hen die niet zonder hulp kunnen en zij die het Woord willen horen. Als individu zetten wij onze talenten in ten behoeve van het vele werk binnen onze gemeente en de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen. Dit doen wij vanuit de taakgroepen door mee te werken aan de vierende kerk, de pastorale aandacht voor elkaar en anderen met wie wij, soms tijdelijk, soms jaren lang, als pelgrim optrekken. Wij hebben speciaal oog en oor voor de kinderen en jongeren in onze gemeente door hen aan te spreken in de taal die zij verstaan. Wanneer eenzaamheid dreigt door ouderdom of beperkingen bieden wij de aandacht die nodig is. Mensen in de groei en bloei van hun leven laten wij weten dat zij de drijvende kracht mogen zijn binnen onze gemeente. 

Om dit al waar te maken bidden wij dat Jezus met ons meeloopt op de weg die wij bewandelen en ons de koers wijst op de momenten dat deze minder helder is of geplaveid is met obstakels.