Wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus Christus met Hem bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste.

In Mattheus 22: 37-39 leert Jezus ons:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Wij geloven in de heilige Geest die ons inspireert om in beweging te komen. Op zondag en door de week zijn er momenten om elkaar te ontmoeten. Elke zondag zijn er diverse diensten waarin we Gods woord horen door samen te vieren, bidden en zingen. Binnen onze gemeente koesteren wij de veelkleurigheid en staan we open voor de diversiteit die van binnen en buiten op ons levenspad komt.

We willen een gemeente zijn waarin mensen verbonden zijn met elkaar en met allen die ons geloof in God willen delen. We zien naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Dit kan door ontmoeting na de dienst op zondagmorgen, door actief te zijn in gesprekskringen of door een persoonlijk gesprek met iemand van het pastoraal wijkteam. Pastorale zorg kunnen we allemaal vragen en geven.

We staan midden in deze wereld. Diaconaal en missionair zijn we actief betrokken, individueel en als gemeente, bij onze naaste dichtbij en ver weg. Geïnspireerd door Jezus Christus, delen we wat ons gegeven is om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

030317 3921

Dagelijks woord

  • donderdag 23 september 2021 - Exodus 13:21-22
    De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. -- Exodus 13:21-22
Website door Inxpact