Gemeentepredikant in Ermelo sinds maart 2014

teuwissen pkn ermelo‘Wie in God wil geloven vindt bij Jezus een goed begin’. Dit uitgangspunt omarm ik van harte en leef ik graag voor en -uit. Daarbij vind ik het een uitdaging mensen te enthousiasmeren en hun bezieling, gaven en talenten wakker te roepen. Voor jeugd en jongvolwassenen heb ik speciale passie. Ik voel me bevoorrecht dat ik hen als bijzonder aandachtsveld heb.

Ik ben een mensen-mens en beschouw mezelf als ‘vrolijk orthodox’. Mijn geloofsovertuigingen gaan meestal goed samen met een soepele omgang met de veelkleurigheid die de Protestantse Kerk Nederland – en ook onze gemeente - kenmerkt: ik ga graag het gesprek aan met andersdenkenden, zoek kansen en verbindingen, en weet om te gaan met pluriformiteit. Tegelijkertijd sta ik voor mijn geloof en identiteit; en ik durf daarbij kleur te bekennen.

‘Een kerk bestaat in eerste instantie voor haar niet-leden’ is voor mij een leidende kerngedachte. Ik ga er bij alle activiteiten van uit dat er ook mensen zijn die geen regelmatige kerkganger zijn, en niet (meer) geloven. En ik ontmoet ze graag. Om tevoorschijn te luisteren wat hen bezighoudt, wat hen in onze gemeente aanspreekt of wat juist vragen oproept. Ik daag ze uit deel uit te gaan maken van het bezielend verband dat we vormen, samen rond onze Heer. Als gasten, voorbijgangers, nieuwe leden zich verwelkomd voelen, geldt dat vast ook voor de vaste, trouwe kerkgangers.

Voor ik in Ermelo startte werkte ik 15 jaar als jeugdwerkadviseur voor de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ik ben getrouwd met Hadassa en wij zijn de ouders van Douwe (2013) en Myrthe (2016).

E-mail: steuwissen@gkermelo.nl

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact