Gemeentepredikant in Ermelo sinds maart 2014

teuwissen pkn ermelo‘Wie in God wil geloven vindt bij Jezus een goed begin’. Dit uitgangspunt omarm ik van harte en leef ik graag voor en -uit. Daarbij vind ik het een uitdaging mensen te enthousiasmeren en hun bezieling, gaven en talenten wakker te roepen. Voor jeugd en jongvolwassenen heb ik speciale passie. Ik voel me bevoorrecht dat ik hen als bijzonder aandachtsveld heb.

Ik ben een mensen-mens en beschouw mezelf als ‘vrolijk orthodox’. Mijn geloofsovertuigingen gaan meestal goed samen met een soepele omgang met de veelkleurigheid die de Protestantse Kerk Nederland – en ook onze gemeente - kenmerkt: ik ga graag het gesprek aan met andersdenkenden, zoek kansen en verbindingen, en weet om te gaan met pluriformiteit. Tegelijkertijd sta ik voor mijn geloof en identiteit; en ik durf daarbij kleur te bekennen.

‘Een kerk bestaat in eerste instantie voor haar niet-leden’ is voor mij een leidende kerngedachte. Ik ga er bij alle activiteiten van uit dat er ook mensen zijn die geen regelmatige kerkganger zijn, en niet (meer) geloven. En ik ontmoet ze graag. Om tevoorschijn te luisteren wat hen bezighoudt, wat hen in onze gemeente aanspreekt of wat juist vragen oproept. Ik daag ze uit deel uit te gaan maken van het bezielend verband dat we vormen, samen rond onze Heer. Als gasten, voorbijgangers, nieuwe leden zich verwelkomd voelen, geldt dat vast ook voor de vaste, trouwe kerkgangers.

Voor ik in Ermelo startte werkte ik 15 jaar als jeugdwerkadviseur voor de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ik ben getrouwd met Hadassa en wij zijn de ouders van Douwe (2013) en Myrthe (2016).

E-mail: steuwissen@gkermelo.nl

Dagelijks woord

  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25
Website door Inxpact