De Gereformeerde Kerk Ermelo, deel uitmakend van de PKN, heeft haar visie als volgt geformuleerd: wij geloven in een levende God en willen in navolging van onze opgestane Heer Jezus met Hem bouwen aan een gemeente die uitnodigend, inspirerend en actief is in liefde voor elkaar en onze naaste.

Binnen onze gemeente zijn we op zoek naar 2 á 3 (in totaal 2,0 fte) predikanten die vanuit doorleefd geloof in de opgestane Heer zich met name richten op de herderlijke zorg in de gemeente en samen met ons de visie handen en voeten geven.

Hij/zij herkent zich in onderstaande profielschets en wil vanuit verbinding en met enthousiasme samenwerken aan het opbouwen en versterken van geloof van mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeente via onder andere de verkondiging van het Woord, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting.

Naast de taakgroepen voor Jeugd en Leren is er onder andere een taakgroep Pastoraat van waaruit het pastoraat centraal aangestuurd en ondersteund wordt. Het pastoraat wordt verzorgd vanuit drie pastorale eenheden met elk een eigen predikant. Voor het seniorenpastoraat in de zorginstellingen is er een kerkelijk werker.

De predikanten van onze gemeente (totaal 3,0 fte) gaan in de beide beschikbare kerkgebouwen, Immanuelkerk en Maranathakerk roulerend voor.

Algemeen

 • Toont geestelijk leiderschap.
 • Is betrokken, bruggenbouwer, sterk in verbindend communiceren en teamspeler.
 • Werkt samen met collega-predikanten en pastorale teams in de gemeente.
 • Staat open en heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen in gemeente en samenleving.

Aandachtspunten en competenties

Eredienst

 • Heeft in de eredienst oog voor de veelkleurigheid van de gemeente.
 • Is een goede vertaler van het christelijk geloof, de Bijbel naar de belevingswereld van
  vandaag. De preek is actueel en inspirerend.
 • Heeft gevoel voor en kennis van liturgie, zang, muziek en symboliek in eredienst.
 • Kan goed samenwerken met andere betrokkenen bij de eredienst, zoals organist, cantor,
  musici, jeugdkerk en kindernevendienst.

Pastoraat

 • Verleent pastoraat vanuit pastorale betrokkenheid. Beschikt over pastorale kwaliteiten en
  pastorale betrokkenheid, en verleent pastoraat.
 • Werkt in goed overleg met ouderlingen/pastoraal medewerkers in de gemeente.
 • Is gericht op het zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat en in staat de implementatie
  hiervan te begeleiden. 

Vorming en toerusting

 • Werkt mee aan vorming en toerusting, onder andere via Leerhuis en catechese.

Externe betrekkingen

 • Maakt werk van oecumene.
 • Is gericht op de (Ermelose) samenleving.
 • Heeft concrete, werkbare ideeën over het positioneren van de kerk in de samenleving.

Jeugd en jongerenwerk
(één van de predikanten is voor een deel van zijn/haar tijd (0,25 fte) vrijgesteld voor het jeugd – en jongerenwerk)

 • Is betrokken bij jeugd en jongeren en sluit zich aan bij hun belevingswereld.
 • Stimuleert en organiseert activiteiten en nieuwe concepten.
 • Draagt de positie van jeugd en jongeren uit naar de gemeente, taakgroepen en daarbuiten.

 

 

 

Dagelijks woord

 • donderdag 27 januari 2022 - Deuteronomium 10:17-18
  Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18
Website door Inxpact