29 mei 2021

Eenheid in verscheidenheid
De Gereformeerde Kerk in Ermelo (GKE) is een zeer bont gezelschap van gelovigen die zich één weet in Jezus Christus, de opgestane Heer. Het vormt een blijvende uitdaging om, in de verscheidenheid die er is, de eenheid vast te houden. Overigens doen we dit in een ontspannen houding. De eenheid is een gegeven, omdat we één zijn in Christus. Eenheid in verscheidenheid omvat het hele kerk zijn, zowel in haar blik naar binnen als in haar blik naar buiten. Vanuit dit geloof weten wij ons verbonden met andere kerken. Het samenwerken met andere gemeenten zien we als een essentieel onderdeel van het kerk zijn, omdat wij elkaar gegeven zijn. Met elkaar vormen we immers het lichaam van Christus.

Eredienst en liturgie

Op zondagmorgen, de morgen van de opstanding, komt de gemeente samen. Dit doet zij in twee kerkgebouwen: de Immanuelkerk en de Maranathakerk.
Er zijn verschillende visies op het gebied van de liturgie. Dit is niet perse leeftijd gebonden, maar heeft ook te maken met theologische visie en met persoonlijke achtergrond. Het is een uitdaging om deze groepen recht te doen, maar ook op zoek te gaan naar het gezamenlijke. Hierdoor is er een blijvende bezinning nodig op het gebied van de liturgie. In de eredienst komt alles samen. Het wel en wee van de gemeente, de bezinning op de Bijbel, waar wij onze inspiratie vandaan halen, ons geloof en ongeloof. Vanuit de dienst op zondag gaan wij weer de wereld in.
Zoals in alle ‘volkskerken’ bezoeken niet alle gemeenteleden de dienst op zondag. Er zijn gemeenteleden die zich op een ander wijze met de gemeente verbonden weten. Ook zij horen er vanzelfsprekend helemaal bij. We zijn blij met hen en zoeken naar mogelijkheden zodat ook zij zich volledig onderdeel weten van onze gemeente (bijv. leerhuis, specifieke doelgroepvieringen).

Ontmoeting
Mensen in onze gemeente ontmoeten elkaar graag. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het koffiedrinken na de kerkdienst, de open kerk op dinsdagmorgen en andere bijeenkomsten. De momenten om elkaar te ontmoeten willen we blijven creëren, omdat ze essentieel zijn voor onze geloofsgemeenschap. Hierin zoeken we ook naar nieuwe vormen van ontmoeting (bijv. maaltijden).

Kinder-, jeugd- en jongerenwerk
Jongerenwerk is altijd in beweging. In gesprekken merk je al snel dat ‘de’ jongeren de gemeente aan het hart gaan. Men maakt zich zorgen over het aantal jongeren in de kerk. De kerk biedt veel activiteiten voor kinderen en jongeren aan. Activiteiten die goed lopen zijn onder andere:
1. De jeugdkerk (eens per twee weken)
2. Jeugdsoos
3. Clubs
4. Kindervieringen (bijv. kliederkerk, peuterpaasfeest, peuterkerstfeest)

Omdat de jeugd ons aan het hart gaat, is een van de predikanten voor een deel van zijn tijd vrijgesteld voor het jeugd – en jongerenwerk. Het gevoel wordt breed gedragen dat, wanneer het om jongeren gaat, we er niet komen met een beetje sleutelen aan de liturgie. Verschillende onderdelen van het jeugdwerk (zoals kliederkerk en de Paaschallenge) zijn interkerkelijk. Dit vinden we een mooie ontwikkeling en stimuleren we graag.

Een kerk die verandert
De vraag voor de komende tijd is hoe we betekenisvol kerk kunnen zijn, ook als we kleiner worden. Hier gaan we graag ontspannen mee om. Ook een kleinere kerk dan we gewend waren, kan van grote betekenis zijn. Een vraag die hierbij hoort is: Hoe kunnen wij het goed hebben met elkaar zonder dat we opgesloten zitten in ons zelf? Het denken hierover is al volop in beweging, zoals hieronder blijkt.

Kerk en samenleving
Het geloof in God willen we graag delen en handen en voeten geven. Ook in de toekomst willen wij een levende gemeente zijn. Er is daarom een werkgroep kerk 2.0 actief die bezig is met de vraag: hoe kunnen we er als kerk zijn voor de mensen om ons heen? Belangrijke vraag hierbij is, hoe we in de beide kerkelijke gebouwen, de Immanuelkerk en de Maranathakerk, ook ruimte kunnen bieden voor meer maatschappelijk relevante functies.
Het is goed om te beseffen welke rijkdommen ons als gemeente gegeven zijn, in actieve leden, hun talenten, geloofsbelevingen en in materiële zin, onze gebouwen en vermogen. Het is aan ons daar goed mee om te gaan en keuzes te maken. Hoe gaan we daar relevante invulling aan geven: hoe willen we dat onze kerk, de gemeente en de gebouwen, er uit zien in de toekomst? Wie willen we zijn en wat willen we doen?
Het heeft een aantal denkrichtingen opgeleverd – verbonden met de kernwoorden ‘uitnodigend, inspirerend, en actief’ – in termen van ontmoeten, werken, wonen. De werkgroep bezocht bijzondere en inspirerende nieuwe vormen van kerkzijn in het land. En er zijn gesprekken geweest met mogelijke partners, over inrichten van maatschappelijke voorziening of over mogelijkheden woonvoorzieningen of wellicht een woongroep te starten. Tot nu toe zijn deze ideeën nog niet geïmplementeerd. Er zijn veel ideeën. Er zullen de komende tijd keuzes gemaakt moeten worden.
Al met al zijn er genoeg mogelijkheden en uitdagingen in onze prachtige gemeente.

Dagelijks woord

  • vrijdag 28 januari 2022 - Matteus 9:12-13
    Hij hoorde dit en gaf als antwoord: Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: ‘Barmhartigheid wil ik, geen offers.’ Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. -- Matteus 9:12-13
Website door Inxpact