Dagelijks woord

  • zaterdag 10 december 2022 - Kolossenzen 2:9-10
    Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. -- Kolossenzen 2:9-10
Website door Inxpact