Gemeenteavond - Maranathakerk

Kalender
Gemeenteactiviteiten
Datum
29 maart 2023 20:00

Beschrijving

 

Alle gemeenteleden worden hier bij uitgenodigd aanwezig te zijn op de gemeenteavond.

Datum: woensdag 29 maart
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Maranathakerk

Agenda
Na de opening zullen we ons bezinnen over de waarde van de kerkdienst. Dit thema wordt door het ministerie van predikanten voorbereid. Daarnaast zullen we uitgebreid met elkaar spreken over Kerk 2.0, de verschillende scenario’s en keuzes. Als laatste punt wordt het bijgestelde beleidsplan aan de orde gesteld. Indien u buiten de genoemde onderwerpen een rondvraagpunt hebben dan verzoeken wij u deze voor 22 maart via de mail te zenden aan scribakr@gkermelo.nl.

Afgelopen week heeft het Breed Moderamen uitgebreid stil gestaan bij de plannen t.a.v. Kerk 2.0. De werkgroep heeft een aantal dilemma’s en scenario’s uitgewerkt die een levendige discussie opleverde waarbij al snel duidelijk werd dat iedereen in eenzelfde richting denkt. De scenario’s en de keuzes van het Breed Moderamen zullen ook op de gemeenteavond worden gepresenteerd.

Dagelijks woord

Website door Inxpact