Bijeenkomst 60+ ontmoetingsgroep Immanuelkerk

Kalender
Gemeenteactiviteiten
Datum
23 september 2022 10:45

Beschrijving

We zijn blij en gelukkig dat we na de zomerperiode weer in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten, te spreken en samen te eten. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd op vrijdag 23 september in de Immanuelkerk. Vanaf 10.45 uur is de deur voor ons geopend en staat de koffie klaar. Mevrouw Marga Snoeij zal ons deze keer alsnog iets vertellen over het pastoraat in de zorginstellingen. Na een drankje en een gezellige maaltijd hopen we rond 14.00 uur de bijeenkomst af te sluiten.

U kunt zich opgeven bij Lianne Wolzak, tel. 560655 of Aafke Koops, tel. 556671. Hebt u vervoer nodig, graag aangeven bij de opgave. We hopen velen van u te begroeten en neemt u eens een gast mee. Van harte welkom en graag tot ziens.

Namens de werkgroep, Aafke Koops

Dagelijks woord

Website door Inxpact