Leerhuis - Eenzaamheid omarmen

Kalender
Gemeenteactiviteiten
Datum
17 januari 2022 20:00

Beschrijving

Inleider: Drs.  M. van den Berg
Locatie: Maranathakerk

Is eenzaamheid alleen iets dat bestreden moet worden? 
Over welke eenzaamheid praten we dan? 
Welke eenzaamheid hoort bij het mens zijn? 
Kunnen we eenzaamheid voorkomen en/of verlichten? 
Welke eenzaamheid is gewenst?

Marinus van den Berg zoekt naar een balans tussen gewenste en ongewenste eenzaamheid. Zijn boek, dat in het najaar van 2020 zal verschijnen: ‘Ode aan de eenzaamheid’ gaat over vereenzaming en alleen zijn. Ervaringen in en van de coronatijd worden in het boek verweven.

Eenzaamheid heb je in soorten en maten. Het gaat meer om voelen dan om zijn. Eenzaam kun je je voelen in een groep, in een huwelijk, in een parochie of een kerkelijke gemeente, op het werk en in een buurt. Overal waar je meer het gevoel hebt een zonderling te zijn, die gemeden wordt, dan iemand die aangesproken wordt en die gewaardeerd wordt. 

Marinus verstaat de kunst in normale woorden datgene te benoemen wat anderen meemaken. Er is veel verdriet, eenzaamheid en verwarring onder de mensen en dat mag benoemd worden. Want buiten deze (leerhuis)avonden om overheerst de leukigheid en de maakbaarheid.
Daar staat onze maatschappij bol van. 

info: https://nl.wikipedia.org/wiki/
Marinus_van_den_Berg

Marinus van den Berg is geestelijk verzorger/pastor met emeritaat. Hij heeft veel mensen begeleid op het gebied van sterven, verlies, rouw en ziekte. Over deze thema’s heeft hij diverse boeken en gedichten geschreven.

Voor aanmelden en bijdrage kosten: https://leerhuisermelo.nl/algemene-informatie/aanmelden/


Dagelijks woord

  • donderdag 27 januari 2022 - Deuteronomium 10:17-18
    Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. -- Deuteronomium 10:17-18
Website door Inxpact