Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
15 mei 2022 10:00

Beschrijving

Op de zondag voordat een groep gemeenteleden op reis gaat naar Israël, denken wij na over de roeping van het volk Israël. We lezen Genesis 12: 1-9. In dit verhaal wordt Abraham geroepen op weg te gaan naar een onbekend land. Abram krijgt een aan aantal beloftes mee. Wat betekent het wanneer tegen hem wordt gezegd dat hij een bron van zegen zal zijn? En wat heeft deze belofte Israël te zeggen? Uiteraard wordt deze vraag ook aan onszelf gesteld: hoe kunnen wij zelf een bron van zegen zijn?
All4One o.l.v. Erik-Jan van der Hel zal haar medewerking verlenen aan de dienst.
Van harte welkom!
ds. Jan-Willem Leurgans 


Voorganger: ds. J-W. Leurgans

koster: Albert Veenstra

muziek en zang: Erik-Jan van der Hel, Wout van Veen en All4One
lector: Ans Boot
oppas: Franca va de Kuilen en Elise Veenstra
CLUB


Orde van dienst

> Zingen: In de kerk van iedereen

> Lied/ Psalm 105: 1,3 Loof God, de Heer, en laat ons blijde

> Katern 5 Kyrie

> Lied 657 Zolang wij ademhalen

> Genesis 12: 1-9

> Lied 868: 1,2 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

> Lied 868: 5

> Tijdens de gebeden:
"Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde sterker dan haat. Licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood. Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad".

> Katern 44 Zegen mij

> Zingen: De zegen van God ga met ons mee


Inzameling
>1e collecte: diaconie Rudolphstichting
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • vrijdag 20 mei 2022 - Filippenzen 4:8
    Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
Website door Inxpact