Kerkdienst Immanuelkerk - Bevestiging ambtsdragers

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
19 september 2021 10:00

Beschrijving

Met het oog op 

Vandaag is het een bemoedigende zondag. In beide kerken nemen we afscheid van ambtsdragers en wijkteamleden, maar gelukkig staan er ook mensen klaar om het stokje over te nemen. We zullen ervaren dat het werk van God in onze gemeente doorgaat. Alle reden voor dankbaarheid! 

Heel welkom om dit fysiek of online mee te vieren.

ds. Jan-Willem Leurgans


Ds. J-W. Leurgans

koster: Albert Feenstra
muziek: Erik-Jan van der Hel, WIm Kroon en Irene Dekker
lector: Carla de Vries
kindernevenddienst: Annelies Besselsen
opppas: Anneke Littenbogaard en Naomi van Houten


Orde van dienst

 • Lied 601: 1,2 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
 • Lied 601: 3
 • Katern lied 14 (De Here zegent jou)
 • Johannes 7: 32 -39
 • Lied/ Psalm 27: 2, 7 (Een ding slechts)
 • Katern 44 (Zegen mij)
 • Katern 43: 1 – 2 en 4 – 5 ‘Wil je opstaan en mij volgen als ik noem je naam’
 • Katern lied 15(God zal met je meegaan)
 • Lied 103c: 1,3,5 (Loof de Koning, heel mijn wezen)

Inzameling
>1e collecte: diaconale steun aan Oost-Europa
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers: Praktisch / Kerkelijk Bureau of colofon Antenne


De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 150 gemeenteleden.
Bij binnenkomst worden naam en telefoonnummer geregistreerd.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

 • donderdag 23 september 2021 - Exodus 13:21-22
  De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil. -- Exodus 13:21-22
Website door Inxpact