Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
31 januari 2021 10:00

Beschrijving

Op zondag 10 januari was er in de Immanuelkerk een jong en oud(er)dienst. In deze viering stond het verhaal van de doop van Jezus door Johannes centraal. Johannes geloofde en zag: Jezus is de Messias. Een tijd later zit Johannes in de gevangenis. Hij weet niet meer hoe het zit en vraagt zich af of Jezus wel de Messias is. ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
Deze woorden uit Matteüs 11:3 staan centraal in de viering op 31 januari.
Heel welkom om met Johannes mee te zoeken naar een antwoord op deze vraag.
ds. Jan-Willem Leurgans

Voorganger ds. J-W. Leurgans
Koster: Arno Koster

Muziek: Reinier van Hoek

Inzameling: diaconie en kerk
Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin de Antenne


De diensten in de Immanuelkerk worden voorlopig alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact