Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
24 januari 2021 10:00

Beschrijving

Waar is het feestje?
We lezen deze zondag uit Johannes 2: het verhaal over de bruiloft te Kana, waar de wijn op blijkt te zijn. Ik moest denken aan de carnavalskraker: ‘Waar is het feestje...? Hier is het feestje!’ Maar is het nog een feestje in de kerk, als we niet meer samen kunnen komen om ons geloof te vieren? Nu er zelfs niet meer gezongen mag worden: hoe houden we nog hoop? “Houd moed, heb lief” zeggen we tegen elkaar, maar hoe lang gaat dit allemaal nog duren, nu er ook nog allerlei mutaties van het virus komen? We maken ons zorgen en we zijn ook moe van dit alles .. de wijn is op, waar is het feestje? In Kana was het feest, op de derde dag. Maria leert ons gaan naar Hem, de gast die Gastheer wordt. Hij vraagt ons onze lege vaten te vullen met water, zodat Hij onze beker kan vullen met Zijn wijn. En zo wordt het toch een feest: hier en nu. Erik-Jan van der Hel zorgt voor de muziek en wellicht zal ik ook via YouTube een paar liederen laten horen. Van harte welkom om samen af te stemmen op Kerkomroep of YouTube: we zijn verbonden!
Irma Jansen-Kleinjan


Orde van dienst

 - Psalm 42 vers 1, 4 en 5 (oude berijming)

 - Lied 1010 vers 1 en 2

 - Lied 695

 - Johannes 2: 1-11

 - De mooiste dag van mijn leven

 - Lied 791 vers 1, 4 en 5


Voorganger ds. I. Jansen-KLeinjan
Koster: Arno Koster

Muziek: Erik-Jan van der Hel

Inzameling: diaconie/missionair werk en kerk
Zie voor bankrekeningsnummers de colofon achterin Antenne 


 De diensten in de Immanuelkerk worden voorlopig alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact