Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
17 januari 2021 10:00

Beschrijving

In quarantaine

Het woord ‘quarantaine’ verwijst van oudsher naar een periode van veertig dagen die mensen op een afgezonderde plaats moeten doorbrengen. Vaak vanwege een besmettelijke ziekte, zoals cholera of tyfus. Dit woord is vanwege de pandemie het afgelopen jaar op onvermoede wijze weer helemaal actueel geworden. We zijn als samenleving collectief, en huishoudens en individuen zijn afzonderlijk in quarantaine gegaan. In veel individuele situaties gaat het om tien dagen, als we de ‘lockdown’ als collectieve quarantaine beschouwen, gaat het om een heel wat langere periode.
In Marcus 1: 13 gaat Jezus 40 dagen in quarantaine, in de woestijn. Zo op het oog beschouwd lijkt het weinig logisch, en alles behalve noodzakelijk: hij is zojuist gedoopt, de hemel scheurde open, Gods Geest daalde als een duif neer, en er klonken daarbij woorden uit de hemel. Het was een heilig, extatisch moment; en dan direct daarna wordt alles diametraal anders: Hij gaat helemaal alleen de woestijn in, beproefd door satan, verblijvend tussen de wilde dieren.
Waarom moet juist Jezus in quarantaine? En wat voor appèl gaat hier vanuit op ons, als wij Jezus willen navolgen?
‘In quarantaine’ luidt het thema van deze dienst. We lezen Marcus 1: 1 t/m 13. De oplettende lezer ziet dat dit dezelfde lezing is als in de dienst op 10 januari o.l.v. collega Jan-Willem Leurgans. De focus en uitwerking zullen evenwel anders zijn. Reinier van Hoek bespeelt de toetsen, Geri Westerink-Raven en Danielle Pellenbarg-Brand houden de lofzang voor ons gaande.

Ds. Sjaak Teuwissen


Orde van dienst

Katern 3 ‘onze hulp’
Lied: ‘Hier in uw heiligdom’ (Hemelhoog 539 / Opwekking 245)
Woord van bevrijding (Jesaja 35: 1-2a / 8-10a)
Katern lied 25 ‘God wijst mij een weg’ (Opw 429 / OTH 148)
Schriftlezing: Marcus 1: 1 t/m 11
Lied you’re gonna be okay Brian & Jenn Johnson
Lied ‘wees bij ons’ (Sela)
Lied: NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Lied ‘no longer slaves’


Voor de kinderen

pdfIn_quarantaine_voor_kinderen.pdf

pdfVerzoeking_in_de_woestijn.pdf

pdfNaar_wiens_stem_luister_je.pdf


De diensten in de Immanuelkerk worden tot 17 januari 2021 alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact