Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
29 januari 2023 10:00

Beschrijving

We gaan verder in de eerste brief aan de Korinthe. We lezen 1 Korinthiërs 1: 18-31. Wat is dwaas? Wat is wijs? Het lijkt, vanuit het kruis bezien, precies anders te liggen dan op het eerste gezicht lijkt.
Van harte welkom!
ds. Jan-Willem Leurgans


Voorganger: ds. Jan-Willem Leurgans

koster: Frits Bosch
organist/pianist: Erik-Jan van der Hel m.m.v. diverse musici
lector: Arno Koster
oppas: Anneloes de Hoop en Tessa de Vries
kindernevendienst: Laura van Barneveld 


Orde van dienstInzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • vrijdag 27 januari 2023 - Romeinen 13:13-14
    Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. -- Romeinen 13:13-14
Website door Inxpact