Kerkdienst Immanuelkerk - Viering heilig Avondmaal - Bevestiging ambtsdragers

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
28 februari 2021 10:00

Beschrijving

Niets, zelfs de lockdown niet, weerhoudt ons ervan om deze zondag het heilig Avondmaal te vieren. Het is niet helemaal zoals het moet, want het heilig Avondmaal is de liefdesmaaltijd van Christus en zijn gemeente. We kunnen elkaar nu niet in de ogen kijken. Het is dus wat gemankeerd allemaal, maar toch vieren de liefde van Christus en dat wij elkaar in Hem gegeven zijn. Welkom om thuis met ons mee te vieren. U kunt dan wat brood/crackers en wijn/druivensap klaar zetten, zodat we allen het lichaam van Christus tot ons kunnen nemen.
De lockdown weerhoudt ons er ook niet van om door te gaan met het werk in de kerk. Deze zondag zijn wij er getuige van dat Annet Brandsen-Oskam wordt bevestigd tot ouderling-assessor en Greetje Hornikx-van Bruggen wordt pastoraal medewerker. In deze viering zijn er dus duidelijk tekenen van hoop te zien!
ds. J-W. Leurgans

Liturgie bevestiging ambtsdragers en viering heilig Avondmaal

 - Lied / psalm 34: 1 en 9 Ik loof de Heer altijd

 - Kinderlied: lied 288 Samen op weg naar Pasen

 - Lied: Wandel met mij

 - Schriftlezing: Marcus 9: 2-10

 - Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde

 - Lied: It’s good Lord, to be here

 - Lied 405: 1 Heilig, heilig, heilig

 - Katern 44: Gebed om zegen

Voorganger ds. J-W. Leurgans
koster: Arno Koster
organist/pianist: Erik-Jan van der Hel

Inzameling:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin Antenne.


De diensten in de Immanuelkerk worden voorlopig alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

 

 

Dagelijks woord

  • zondag 28 februari 2021 - Jesaja 12:5-6
    Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6
Website door Inxpact