Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
14 februari 2021 10:00

Beschrijving

Op zondag 31  januari stond in de kerkdienst de vraag die Johannes in de gevangenis aan Jezus stelde centraal: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
Uiteindelijk loopt zijn gevangenschap uit op zijn dood. Hij wordt onthoofd door toedoen van een machtsbeluste koning. We lezen Matteüs 14: 1-14.
Hoe is de dood van Johannes te rijmen met het koninkrijk van God dat in Jezus is aangebroken? Van harte welkom om mee te zoeken naar een antwoord op deze vraag.

ds.J-W. Leurgans


Orde van dienst

Psalm 98: 1 en 4 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 

Lied 834 

Matteüs 14: 1-14

Lied 256 (Blijf met uw genade bij ons) 

Lied 286 (Waar de mensen dwalen in het donker) 

Lied 913: 1,2,4 (Wat de toekomst brengen moge) 


Inzameling: 

1e collecte: werelddiaconaat- Ethiopie
2e collecte: kerk
Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin de Antenne

ds. J-W. Leurgans
doopdienst
koster: Arno Koster
muziek: Reinier van Hoek


De diensten in de Immanuelkerk worden voorlopig alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • zondag 28 februari 2021 - Jesaja 12:5-6
    Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6
Website door Inxpact