Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
07 februari 2021 10:00

Beschrijving

Is Jezus zoek?

Meester men zoekt U, wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud’ren gaan rustig, welbereid,
jongeren aarz’lend U tegen.’

Dit lied uit het oude liedboek riep bij mij vragen op: is dit waar? Zijn ouderen allemaal zo ‘rustig, welbereid’, zelfverzekerd gelovend en vol vertrouwen? En omgekeerd: zijn het soms niet juist jongeren die vol enthousiasme en overtuiging naar Jezus op zoek gaan? We zijn allemaal zoekers. Ja, sommigen zeggen met Filippus mee (Joh. 1:45): ‘We hebben Hem gevonden!’ Maar ben je er dan? In het nieuwe liedboek is dit gelukkig hertaald, lied 837: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’.
Maar klopt deze tekst dan ook nog wel? Ook dit roept bij mij vragen op: zijn we inderdaad allemaal zo op zoek naar deze meester? Sommigen hebben misschien het zoeken al opgegeven: ‘Er is niets’ of ‘Misschien is er wel iets, maar dat zullen we nooit weten’. En dan heb ik het nog over het zoeken naar God. Zoeken naar Jezus, de meester van dit lied, is dan nog weer van een andere orde. Past Hij nog in onze zoektocht naar God?
Voor Simon en de zijnen in elk geval wel! We horen hem op deze zondag in Marcus 1:37 tegen Jezus zeggen: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Graag wil ik met jullie in deze onlineviering verkennen waar zij naar op zoek waren, wat ze vonden en hoe dat ons nu verder kan helpen op onze zoektocht.

ds.H. Jansen


Orde van dienst

Orgelspel: Preludium in G van Felix Mendelssohn-Bartholdy
Lied 27:1,4 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij’
Lied 940 ‘Verberg mij nu’
Kinderlied ‘God heeft een plan met je leven’
Marcus 1,29-39
Lied 837 ‘Iedereen zoekt U’
‘Veni Jesu, amor mi’ door het EMK
Lied 1005:1,3,4 ‘Zoekend naar licht’
Orgelspel: Preludium in F van Vincent Lübeck


Inzameling: 

1e collecte: werelddiaconaat - Bangladesh
2e collecte: kerk
Zie voor de rekeningnummers de colofon achter in de Antenne

ds. H.J. Jansen
koster: Arno Koster
muziek: Erik-Jan van der Hel


De diensten in de Immanuelkerk worden voorlopig alleen online gehouden.

U kunt de dienst volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • zondag 28 februari 2021 - Jesaja 12:5-6
    Zing een lied voor de HEER: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont. -- Jesaja 12:5-6
Website door Inxpact