Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
16 juni 2024 10:00

Beschrijving

Ook deze zondagmorgen is iedereen welkom in de kerk! Om even de tijd te nemen voor wat bezinning, rust, dankbaarheid, tijd voor God, en voor elkaar als gemeenteleden. Voor de kinderen is er weer club en de tieners zijn welkom bij de Jeugdkerk. We lezen deze morgen Marcus 4:24-34 waarin de ontwikkeling van het koninkrijk van God vergeleken wordt met een mosterdzaadje. Het is een van de bekendere Bijbelse beelden. Maar wat zegt deze vergelijking eigenlijk over het koninkrijk van God vandaag de dag? Wat heeft het te maken met ons handelen? Uit zo’n mosterdzaadje ontstaat uiteindelijk een plant waarin vogels zich kunnen nestelen. De vraag die bij mij ontstaat is: wie kunnen zich nestelen in de planten die voortkomen uit de zaadjes die wij in de aarde stoppen? Als mensen? Als gemeente? En wat, als wij door God geplante zaadjes uit de grond trekken omdat we ze aanzien voor onkruid? Voor iets kleins en onaanzienlijks? Van harte welkom in deze viering!
Ds. Jeannet van Doorn


Voorganger: Jeannet van Doorn
koster: Willemien van Houten
organist: Harrie den Besten
lector: Ineke Aardse
oppas: Marloes Mallie en Annemijn de Vries

Club op zondag


Orde van dienst

> Lied 288 Goedemorgen Welkom Allemaal
> Katern 1: Laat er licht in ons hart, in ons leven zijn
> Lied/ Psalm 100: 2 en 4 Roep uit met blijdschap: ‘God is goed’
> Ezechiël 31:1-9
> Lied 691: 1 en 3 De Geest van God waait als een wind
> Marcus 4:24-34
> Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
> Lied: Vrede wens ik je toe

Inzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk