Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
11 april 2021 10:00

Beschrijving

In deze dienst lezen we twee teksten met elkaar: Genesis 8:6-16 en Johannes 20:19-31. De teksten gaan over Noach die vogels loslaat om te zien of het land al droog genoeg is na de zondvloed en over de verschijning van Jezus aan Zijn leerlingen. Op het eerste gezicht zijn het teksten die ver uit elkaar liggen, maar ze blijken ook veel overeenkomsten te hebben. In beide teksten lijkt het te gaan om een nieuw begin, een nieuwe start… maar we zullen merken dat het meer iets wegheeft van een doorstart: een nieuw begin, zonder alles wat daaraan voorafgaat te vergeten of te moeten vergeten. Of anders gezegd: het gaat om een nieuw begin, waardoor we verder kunnen, de ellende achter ons latend, zónder onze herinneringen weg te moeten stoppen, maar zo dat we verder kunnen, met onze bagage, verder de toekomst tegemoet. Dat mag ook nog eens in ons eigen tempo… We zien het in de tijd van Noach, in de tijd van Jezus en in onze tijd… Bijzonder hè?


Voorganger: ds. M. Vroonland
koster: 
Sybolt Jousma
organist / pianist: Erik-Jan van der Hel
zang: niet bekend
kindernevenddienst: niet bekend
opppas: Martine Schouten en Naomi van Houten


Orde van dienst

Lied 655, vers 1, 3 en 4
Lied 634
Genesis 8:6-16
Lied/psalm 111, vers 1, 2 en 5
Johannes 20:19-31
Lied 644, vers 1, 2 en 3
Lied: 344
Lied 425


Inzameling
>1e collecte: diaconie: Rudolphstichting
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin Antenne.


De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 30 gemeenteleden.

Reserveren is noodzakelijk en kan per email: reserverenimmanuelkerk@gkermelo.nl of telefonisch: 06-33942323

Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt men bericht of de reservering akkoord is.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • maandag 19 april 2021 - Romeinen 8:22-25
    Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25
Website door Inxpact