Kerkdienst Immanuelkerk - zondag Voleinding

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
22 november 2020 10:00

Beschrijving

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Het overlijden van een geliefde is een intens verdrietige ervaring. Vaak weet je niet hoe je verder moet. En daar komt nog bij dat mensen zo snel vergeten. Gelukkig vergeet God niet. Hij vergeet niet, maar herinnert zich de namen van al zijn mensen. Hierover lezen we in Maleachi 3:13-17. Al onze namen zijn geschreven in zijn boek.
De Commissie Eredienst & Symboliek zal zorgen voor een passende mooie liturgische schikking.

Na de dienst is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die hij/zij wil gedenken. Ook later op de dag is er in beide kerken gelegenheid om een kaars te ontsteken.

ds. Jan-Willem Leurgans


Liturgie:

 - Lied 91a: 1,2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

 - Lied 91a: 3

 - Lied van troost: Hemelhoog 460 (Ik zal er zijn)

 - Kinderlied: lied 935 (Je hoeft niet bang te zijn)

Lezing: Maleachi 3: 13-17

 - Lied 730 (Heer, herinner U de namen)

 - Lied 731 (Vergeet niet hoe wij heten)

 - Zingen: Om liefde gaan wij een leven.

 • 1)Om liefde gaan wij een leven,
  zeilen wij over de zee,
  vliegen wij langs de hemel,
  om liefde gaan wij een leven
  met licht en met donker mee.
  Vogeltje van de bergen
  wat zwoeg je dapper voort?
  Om wat ik uit de verte
  van liefde heb gehoord.
 • 2)Om liefde gaan wij een leven,
  graven diep in de nacht,
  kruipen wij onder de hemel
  om liefde gaan wij een leven
  om weten en stille kracht.
  Mensje, één van de velen,
  waar snelt je voetstap heen?
  Waar is te vinden dat ene,
  daar snellen mijn voeten heen.
 • 3)Om iemand gaan wij een leven,
  wagen wij dood na dood,
  zwerven de verste wegen
  om jou, op hoop van zegen,
  mijn liefde, mijn reisgenoot.
  Dalen van zwarte aarde,
  bergen van hemelsblauw,
  om alles ga ik dit leven
  om alles of niets met jou

 - Lied 801: 1,3,5,7,8 (Door de nacht van strijd en zorgen)

 
Inzameling:
1e collecte: diaconie, rekeningnummer Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo 
                                  NL 52 RABO 0387 7548 73 
2e collecte: kerk, rekeningnummer Gereformeerde Kerk Ermelo
                            NL 38 RABO 0373 7406 62

 

Dagelijks woord

 • dinsdag 01 december 2020 - 2 Korintiers 5:6-7
  Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. -- 2 Korintiers 5:6-7
Website door Inxpact