Kerkdienst Immanuelkerk en Doopdienst

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
13 juni 2021 10:00

Beschrijving

Vanmorgen worden er twee kinderen gedoopt: Tess en Stijn. Tess is de dochter van Ben en Daisy te Brake-Lammers. Stijn is de zoon van Kevin en Maaike Lammers – van Leeuwen.

Ook zal ds. Dick Luijmes worden voorgesteld aan de gemeente. Ds. Dick Luijmes is ambulant predikant in de vacature Zeekant.
Tijdens deze viering zullen wij horen en zien dat de Geest doorgaat met het werk in onze gemeente.

We lezen in de Bijbel over een mosterdzaadje. Wat heeft dit kleine zaadje met de doop, met het ambt van predikant en met ons allen te maken?
Heel welkom om, fysiek of online, met elkaar verbonden te zijn!
ds. Jan-Willem Leurgans


Voorganger ds. J-W. Leurgans

koster: Albert Veenstra

organist/pianist: nnb
zang: nnb
kindernevendienst: Linda de Vries
oppas: Anneke Uittenbogaard en Estia de Wolf


Inzameling:
- 1e collecte: diaconie
- 2e collecte: kerk
Zie voor de rekeningnummers de colofon achterin de Antenne


Orde van dienst

- Lied/Psalm 147: 1,2 (Lof zij de Heer, goed is het leven)

- Lied/Psalm 147: 3

- Hemelhoog 417 (Een parel in Gods hand)

- Ezechiël 17: 22-24

- Marcus 4: 30-32

- Lied 923 (Wil je wel geloven)

- Lied 916 (Je kunt niet dieper vallen)

- Opwekking 767

- Lied 348: 1,2,3 (Heer van uw kerk)

- Lied 348: 9 (er is gedoopt)

- Lied 426 (God zal je hoeden)

- The Lord will bless and keep you (John Rutter)
The Lord bless you and keep you

The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you

The Lord lift up the light of his countenance upon you

And give you peace

Amen.

Vertaling
De Eeuwige zegene
en behoede u
De Eeuwige doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig
De Eeuwige verheffe zijn
aangezicht over u
en geve u vrede.
Amen

- Lied 416: 1,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)


De diensten kunnen bijgewoond worden door maximaal 60 gemeenteleden.

Reserveren is noodzakelijk en kan per email: reserverenimmanuelkerk@gkermelo.nl of telefonisch: 06-33942323
Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt men bericht of de reservering akkoord is.

De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • maandag 14 juni 2021 - Johannes 8:34-36
    Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. -- Johannes 8:34-36
Website door Inxpact