Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
14 juli 2024 10:00 - 07 januari 2025

Beschrijving

Deze periode trekken velen er op uit de wijde wereld in. Misschien dat dat juist het geval is in het weekend waarin zondag 14 juli valt: dan begint de zomervakantie voor leerlingen van de scholen in regio Midden. Letterlijk én overdrachtelijk gezien trekken we er voortdurend op uit: onderweg naar school of werk, naar onze vakantiebestemming, vanuit het gezin waar we opgroeiden, in het leven staand op eigen benen en vanuit een vorige woonplaats naar een nieuwe.
In Marcus 6: 6b t/m 13 trekken de twaalf leerlingen er op uit, gezonden door Jezus. Maar Hij draagt ze daarbij op om nota bene niets mee te nemen onderweg. Niets bij zich, behalve dat deze door Jezus gezondenen de opdracht krijgen anderen gezond te maken. Deze zondag lezen we Jesaja 52: 1 t/m 6 en Marcus 6: 6b t/m 13, en we verkennen hoe dit met ons zelf te maken heeft.
Ik zie er naar uit weer in uw en jullie midden aanwezig te zijn. Heel graag tot 14 juli in de Immanuelkerk.
ds. Sjaak Teuwissen, Heerjansdam-Kijfhoek


Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen

koster: Sybolt Jousma
organist: Wiejan van den Akker
lector: Arina de Wolf
oppas: Anne van der Weide en Sanne Veeningen
kindernevendienst: Marieke de Leeuw


Orde van dienst 

> Lied/Psalm 107: 1 en 4 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
> Katern 24 God maakt vrij
> Katern 8 Kyrië
> Lied 868: 1 en 3 ‘lof zij de Heer, de almachtige’
> Jesaja 52: 1 t/m 6
> Lied 533: 1, 3 en 4 ‘daar komt een man uit Nazaret’
> Marcus 6: 6b – 13
> Lied 837: 1, 2 en 4 ‘iedereen zoekt U, jong of oud’
> Katern 43: Wil je opstaan en mij volgen als ik roep je naam’
> Katern 8 Onze Vader
> Katern lied 15 p. 15 ‘God zal met je meegaan’


Inzameling
> 1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: www.bit.ly/immanuelkerk