Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
07 juli 2024 10:00 - 31 december 2024

Beschrijving

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…….’
Misschien hebben u en jij dit spelletje vroeger ook wel eens gespeelt. Of misschien speelt u het soms nog wel met kinderen of kleinkinderen. Er is van alles te zien in de wereld. We kijken onze ogen uit. We zijn ook nooit klaar met kijken, er zijn altijd nieuwe dingen te ontdekken. Dingen die je eerder niet zag, dingen waar je ogen pas later voor geopend zijn. We lezen vanmorgen dat Jezus op wonderlijke wijze iemand opnieuw laat ‘zien’. Opvallend daarbij is dat Jezus dit wonder twee keer lijkt te moeten doen voordat het ‘werkt’. Of moeten we dat anders zien? We lezen Marcus 8:22-26. Van harte welkom bij deze dienst voor wat bezinning, rust en een frisse blik!


Voorganger: ds. Jeannet van Doorn
koster: Willemien van Houten
organist: Erik-Jan van der Hel
lector: Gea Meijer
oppas: Naomi van Houten en Anneke Uittenbogaard
kindernevendienst: Anneloes Folkers


Orde van dienst

  • Zingen NLB 280: 1,4, 5 en 7 De vreugde voert ons naar dit huis
  • Lied 301g
  • Lied 8b Zie de zon, zie de maan
  • Marcus 8: 22-26
  • Lied  534: Hij die de blinden weer liet zien 
  • Katern lied 27: Heer leer mij Uw weg
  • Lied 423 Nu wij uiteengaan

Inzameling
> 1e collecte: diaconie – Pastoraat Nederland; Preken in gebarentaal
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: www.bit.ly/immanuelkerk