Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
24 september 2023 10:00

Beschrijving

Op het oecumenisch leesrooster staat voor deze zondag de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20: 1 – 16). Het is een verhaal dat mooi past bij het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. In dit verhaal worden immers mensen opgeroepen om niet werkeloos aan de kant te staan maar om mee te werken in de wijngaard. Er is veel werk te doen en er zijn niet genoeg mensen. ”Kom en doe mee.” Zo heb ik zelf ook vaak gepreekt met een verwijzing naar deze gelijkenis. Maar als we Jezus als verteller van dit verhaal recht willen doen is het goed om te zien dat hij dit verhaal vertelt als reactie op de vraag van Petrus wat hij en zijn medediscipelen zullen krijgen voor hun radicaal volgen van Jezus. Zij hebben namelijk in tegenstelling tot de rijke jongeling alles opgegeven en zijn Jezus gevolgd. Jezus zegt dan dat ze veel zullen krijgen, een belangrijke positie ook, maar hij zegt daarbij dat vele eersten de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. En als toelichting vertelt hij dan dit verhaal waaruit je kunt concluderen dat er bij God geen sprake is van loon naar werken. Hij hanteert een andere rekenmethode. Dat kan voor de één heel fijn zijn, maar voor de ander iets om boos van te worden. Ik hoop daar zondag wat meer over te zeggen. Van harte welkom.
ds. Ab Haaima 


Voorganger: ds. Ab Haaima

koster: Frits Bosch
organist/pianist: Wout van Veen
lector: Ida Louw
oppas: Marloes Mallie en Femke van Panhuis
kindernevendienst: Hilde van Panhuis


Orde van dienst

  • Psalm/Lied 84: 1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
  • Lied 215: 2, 3, 4 en 5 Rondom wie bidden dag aan dag
  • Lied 18: 1, 2 en 3 Wij gaan voor even uit elkaar
  • Jona 3: 10 - 4: 11
  • Psalm/Lied 103: 3 Hij is een God van liefde en genade
  • Matteüs 20: 1 - 16
  • Lied 991: 1, 2, 3, 6 en 7 De eersten zijn de laatsten
  • Lied 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw, o Heer
  • Lied 906: 4 en 8 Koning, in de hemel, kon ik U maar prijzen

Inzameling
>1e collecte: zending: Syrie – kerk als plek van hoop en herstel
> 2e collecte: kerk


Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact