Kerkdienst Immanuelkerk - 1e zondag van advent

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
28 november 2021 10:00

Beschrijving

Met het oog op 


Ds. E. Gruteke-Vissia, Zeewolde


koster: Sybolt Jousma

organist/pianist: Frank Odding
lector: Arina de Wolf
kindernevendienst: Marieke de Leeuw
oppas: Martine Schouten en Angèle de Wolf


Orde van dienst


> Psalm 25: 1,2 (Nieuwe Psalmberijming)

> Psalm 25:8 (NPB)

> NLB 51b: Create in me a clean heart (2X)

> Adventslied: Wij bidden om verhalen

> Lezing Lukas 1: 5-25

> NLB 464: 1,7,8 Een engel spreekt een priester aan

> NLB 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

> NLB 1006 Onze Vader

> Slotlied NLB 425 Vervuld van uw zegen


Inzameling
> 1e collecte: diaconie, Moldavië, kerken geven kinderen een toekomst
> 2e collecte: algemene kerkelijke arbeid

Zie voor de rekeningnummers: Praktisch / Kerkelijk Bureau of colofon Antenne 


Coronamaatregelen: https://www.gkermelo.nl/nieuws/kerkenraad-coronamaatregelen


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

  • zaterdag 27 november 2021 - Openbaring 3:20-21
    Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. -- Openbaring 3:20-21
Website door Inxpact