Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
07 augustus 2022 09:30

Beschrijving

Voorganger ds. A. Groeneveld

koster: Sybolt Jousma
organist / pianist: Erik-Jan van der Hel
lector: Bart Martensen
kindernevenddienst: Petra van Harten
oppas: Franca van der Kuilen en Elise Veenstra


Orde van dienst

  • Lied 216: 1, 2, 3  Dit is een morgen als ooit de eerste
  • Lied/Psalm 84: 1 en 2  Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer      
  • Lied 303  Zonne en maan, water en wind
  • Ezechiël  47:1-12
  • Lied/Psalm 42: 1, 2, 3   Evenals een moede hinde                                     
  • Johannes 5:1-18        
  • Lied 534  Hij die de blinden weer lied zien
  • Lied 817 O Christus bron van lentebroei                 
  • Lied 368-G  Adem van God vernieuw ons bestaan
  • Lied 747:1, 2, 8  Eens komt de grote zomer

Inzameling
>1e collecte: diaconie
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact