Kerkdienst Immanuelkerk

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
03 juli 2022 09:30

Beschrijving

Op het rooster staat Lucas 10:1-20. 72 leerlingen worden twee aan twee uitgezonden door Jezus. Zij genezen zieken en ontvangen macht over demonen. Soms gebeurt het dat ik zelf vooraf niet weet wat ik met een Bijbelgedeelte moet. Dit keer is dat het geval. De concrete vraag wat we met deze woorden in onze eigen situatie kunnen is me nog niet echt duidelijk. Onze situatie is zo totaal anders dan van de leerlingen in die tijd. Die vragen zullen ook zeker in de dienst terugkomen en we mogen er op vertrouwen duiding te ontvangen door Gods Geest.


Voorganger: ds. P.M.J. Hoogstrate

koster: Willemien van Houten
organist / pianist: Erik-Jan van der Hel
leector:
kindernevenddienst: Hester Enserink
oppas:


Orde van dienst

  • Lied 218:1,4,5 Dank U voor deze nieuwe morgen
  • Katern  Lied 2 Licht in ons midden
  • Lied/Psalm 119: 62,65 Zevenmaal daags zeg ik Uw goedheid dank
  • Lezing: Psalm 87
  • LiedPsalm 87: 1,2,3 Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede
  • Efeziërs 1: 1-2; 3: 10-21
  • Lied 975: 1,2,3 Jezus roep hier mensen samen
  • Katern Lied 43: 1,2,5  Wil je opstaan en mij volgen
  • Lied 969: 1,2,3 In Christus is noch west noch oost
  • Lied 969: 4

Inzameling
>1e collecte: werelddiaconaat: India - Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.
>2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk

Dagelijks woord

Website door Inxpact