Kerkdienst Immanuelkerk - zondag Voleinding

Kalender
Kerkdiensten Immanuelkerk Ermelo
Datum
26 november 2023 10:00

Beschrijving

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, Eeuwigheidszondag, herdenken we de gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. We noemen hun namen in het vertrouwen dat zij in goede handen zijn. Ook is er gelegenheid om zelf een kaarsje te ontsteken. We lezen Genesis 23, het verhaal van Abraham die een graf koopt om zijn overleden vrouw Sara te begraven. We zingen passende liederen en All4One o.l.v. Gerben Bast verleent haar medewerking. Weet u/ je heel welkom!
ds. Jan-Willem Leurgans


Voorganger: ds. Jan-Willem Leurgans

koster: Willemien van Houten
organist/pianist: Frank Odding
m.m.v. All4One o.l.v. Gerben Bast
lector: Ans Boot
oppas: Anne van der Weide en Tessa de Vries
kindernevendienst: Laura van den Berg


Orde van dienst

 • NLB 63: 1,2,3 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
 • Gebed afgesloten met een gezongen Kyrie Lied 299e (I: All4One, II: Allen)
 • NLB 598 (Als alles duister is, in NL, 3x)
 • Lezing: Genesis 23
 • NLB 731: 1 allen – 2 All4One
 • Lezing 2: Hebreeën 11: 13-16
 • NLB 731: 3 door All4One
 • NLB 727: 1,2,3 door All4One, 10 allen
 • Tijdens het lezen van de namen wordt in afwisseling met All4One gezongen:
 • NLB 730
 • NLB 733
 • Lied: De mensen die wij missen
 • Slotlied: Lied 801

Inzameling
>1e collecte: diaconie
> 2e collecte: kerk

Zie voor de rekeningnummers het colofon in Antenne


De diensten zijn te volgen via kerkomroep.nl of YouTube met de link: bit.ly/immanuelkerk